Quay lại danh sách

Vietnam

Đà Nẵng

Thành phố đáng sống nhất Việt Nam

Giới thiệu tổng quan

Thành phố Đà Nẵng là thành phố tổng hợp đa ngành, đa lĩnh vực; trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội với vai trò là trung tâm công nghiệp, tài chính, du lịch, dịch vụ, văn hóa, giáo dục - đào tạo, y tế chất lượng cao, khoa học - công nghệ, khởi nghiệp

Tiền tệ

VNĐ

Ngôn ngữ

Vietnamese

Mùa du lịch

Anytime

Chơi ở đâu? Xem tất cả (4)

Ngon Đà Nẵng

Ngon Đà Nẵng

5.0 (1 đánh giá)
Free
Đà Nẵng

Đà Nẵng

(0 đánh giá)
Free
Cầu rồng

Cầu rồng

(0 đánh giá)
Free
Cầu sông Hàn

Cầu sông Hàn

(0 đánh giá)
Free

Nghỉ ở đâu? Xem tất cả (3)

(0 đánh giá)
$$
Ngon Đà Nẵng

Ngon Đà Nẵng

5.0 (1 đánh giá)
Free
Đà Nẵng

Đà Nẵng

(0 đánh giá)
Free

Di chuyển bằng gì? Xem tất cả (2)

Ngon Đà Nẵng

Ngon Đà Nẵng

5.0 (1 đánh giá)
Free
Đà Nẵng

Đà Nẵng

(0 đánh giá)
Free

Ăn gì, ở đâu? Xem tất cả (2)

Ngon Đà Nẵng

Ngon Đà Nẵng

5.0 (1 đánh giá)
Free
Đà Nẵng

Đà Nẵng

(0 đánh giá)
Free

Có gì hay? Xem tất cả (1)

Cầu sông Hàn

Cầu sông Hàn

(0 đánh giá)
Free

Mua quà gì khi đi du lịch? Xem tất cả (2)