Quay lại danh sách

Vietnam

Hồ Chí Minh

Thành phố Hồ Chí Minh

Giới thiệu tổng quan

Thành phố sôi động nhất Việt Nam, trung tâm kinh tế

Tiền tệ

VNĐ

Ngôn ngữ

Vietnamese

Mùa du lịch

Anytime

Đi lại (0 kết quả)

Xóa hết

Loại

Tiện nghi

Chưa có thông tin