(0 reviews)
$
Wifi miễn phí Wifi miễn phí
Cà thẻ Cà thẻ
Không hút thuốc Không hút thuốc
Điều hòa Điều hòa
+(1)

Tổng quan

Xem thêm

Menu

Vị trí và bản đồ

19017 Station Rd, Flushing, NY 11358, USA (Dẫn đường)

Giờ mở cửa

Monday 10:00 am - 5:30 pm
Tuesday 10:00 am - 5:30 pm
Wednesday 10:00 am - 5:30 pm
Thursday 10:00 am - 5:30 pm
Friday 10:00 am - 5:30 pm
Saturday 10:00 am - 5:30 pm
Sunday 8:00 am - 5:00 pm

Đánh giá (0)

Địa điểm tương tự

Cà phê sách

Cà phê sách

5.0 (1 đánh giá)
$$