Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
User Posts: luongquyen
0
Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT danh mục chuyển đổi công tác ngành nông nghiệp tại địa phương mới nhất cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 636/QĐ-BGTVT 2023 Quy tắc ứng xử người có chức vụ quyền hạn thuộc Bộ Giao thông cập nhật 06/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023 ...

0
Chỉ thị 06/CT-BGTVT 2023 tăng cường công tác quản lý các trường học viện thuộc Bộ Giao thông cập nhật 06/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023 CHỈ ...

0
Quyết định 878/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp Sơn La cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Chỉ thị 15/CT-TTg 2023 đẩy nhanh nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 2021 2030 tầm nhìn 2050 cập nhật 06/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023 CHỈ THỊ ...

0
Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH 2023 tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 2021 2030 cập nhật 06/2023

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 36/QĐ-HĐTĐQH Hà ...

0
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Đắk Nông cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND khuyến khích tập trung đất đai Thanh Hóa cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 1161/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Luật sư Sở Tư pháp Huế cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 840/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Người có công Sở Lao động Điện Biên cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

User Articles: luongquyen
9
Full width image Post layout

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

3
Simple Blog post or guide

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

7
Optimized for reading Layout

Tincidunt nunc pulvinar sapien et. Eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. Vulputate odio ut enim blandit. Nulla pellentesque dignissim enim sit. ...

Browsing All Comments By: luongquyen
Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password