Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
User Posts: luongquyen
0
Kế hoạch 2700/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phát triển kinh tế ban đêm Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/KH-UBND Gia Lai, ngày 17 tháng 11 ...

0
Quyết định 1442/QĐ-TTg 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg Hội đồng kiểm tra nghiệm thu xây dựng cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1442/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022   ...

0
Quyết định 905/QĐ-BNV 2022 Tăng cường năng lực cán bộ công chức cải cách hành chính cập nhật 03/2023

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 905/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH ...

0
Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT 2022 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill cập nhật 03/2023

Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực ...

0
Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT 2022 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS cập nhật 03/2023

Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) ...

0
Quyết định 2647/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính mua bán quốc tế Sở Văn hóa Bến Tre cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2647/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 16 tháng 11 ...

0
Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 phân công đơn vị làm Trưởng cụm Cụm thi đua Tòa án 2023 cập nhật 03/2023

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/QĐ-TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 ...

0
Quyết định 2921/QĐ-UBND 2022 Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo Quảng Trị cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2921/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 14 tháng ...

0
Nghị quyết 152/NQ-CP 2022 Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW cập nhật 03/2023

Nghị quyết 152/NQ-CP ngày 15/11/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, ...

0
Quyết định 36/2022/QĐ-UBND xác định hồ sơ xử phạt hành chính có nội dung phức tạp Nam Định cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 36/2022/QĐ-UBND Nam Định, ngày 15 ...

User Articles: luongquyen
9
Full width image Post layout

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

3
Simple Blog post or guide

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

7
Optimized for reading Layout

Tincidunt nunc pulvinar sapien et. Eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. Vulputate odio ut enim blandit. Nulla pellentesque dignissim enim sit. ...

Browsing All Comments By: luongquyen
Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password