Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 754/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính quản lý nông lâm sản Sở Nông nghiệp Kiên Giang cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 754/QĐ-UBND Kiên Giang, ngày 17 ...

0
Quyết định 527/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực hóa chất Sở Công Thương Nam Định cập nhật 03/2023

Quyết định 527/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực hóa chất thuộc ...

0
Quyết định 508/QĐ-UBND 2023 thủ tục hành chính lĩnh vực kinh tế hợp tác Sở Nông nghiệp Bến Tre cập nhật 03/2023

Quyết định 508/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 công bố danh mục 01 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải ...

0
Quyết định 507/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính kinh tế hợp tác Ủy ban huyện Bến Tre cập nhật 03/2023

Quyết định 507/QĐ-UBND ngày 16/03/2023 công bố danh mục 02 thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực kinh tế hợp tác và phát triển nông thôn thuộc thẩm quyền giải ...

0
Quyết định 440/QĐ-UBND 2023 chức năng nhiệm vụ Trung tâm Dịch vụ Khu kinh tế Lai Châu cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 440/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 16 tháng 3 ...

0
Quyết định 95/QĐ-UBND 2023 Kế hoạch thực hiện phát triển khu vực nông thôn Tuyên Quang cập nhật 03/2023

Bản dịch này thuộc quyền sở hữu của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT. Mọi hành vi sao chép, đăng tải lại mà không có sự đồng ý của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT là vi phạm pháp luật về ...

0
Quyết định 1418/QĐ-BYT 2023 Kế hoạch thi hành Nghị quyết 80/2023/QH15 phòng chống dịch COVID19 cập nhật 03/2023

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1418/QĐ-BYT Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH BAN ...

0
Quyết định 07/2023/QĐ-TTg quy hoạch chung xây dựng khu chức năng thành phố Buôn Ma Thuột Đắk Lắk cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023 ...

0
Thông báo 79/TB-VPCP 2023 bảo đảm nguồn vật liệu các dự án giao thông Đồng bằng sông Cửu Long cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 79/TB-VPCP Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023 ...

0
Quyết định 255/QĐ-TTg 2023 đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi Bến Nhất cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 255/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023 ...

0
Quyết định 486/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính hộ tịch ngành Tư pháp Bình Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 486/QĐ-UBND Bình Thuận, ngày 17 ...

0
Quyết định 258/QĐ-TTg 2023 áp dụng Mô hình thông tin công trình BIM trong hoạt động xây dựng cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 258/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 3 năm 2023 ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password