Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Mẫu hợp đồng
0
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC (Với người nước ngoài) cập nhật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC (với người nước ngoài)  Số:…/… Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ...

0
HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠCH cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN GẠCHSố: …/20… - HĐMB Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước ...

0
HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHÂN BÓN cập nhật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc HỢP ĐỒNG MUA BÁN PHÂN BÓNSố: ………….Ngày …./…./20…….tại…………………………………Chúng tôi gồm:Bên ...

0
HỢP ĐỒNG BẢO MẬT THÔNG TIN cập nhật

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc   …... ngày…..tháng…năm….HỢP ĐỒNG BẢO MẬT THÔNG TINSố: Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được ...

0
HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG cập nhật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh Phúc-----------o0o-------------HỢP ĐỒNG TRÍCH THƯỞNG Hôm nay, ngày ….tháng…..năm 20.....tại địa ...

0
BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNG SỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN THÔNG cập nhật

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  BẢN THANH LÝ HỢP ĐỒNGSỬ DỤNG DỊCH VỤ VIỄN ...

0
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÂY CẢNH cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                               …... ngày…..tháng…năm….HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ(V/v: Cung cấp, chăm sóc cây ...

0
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHUYỂN NHÀ TRỌN GÓI cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤCHUYỂN NHÀ TRỌN GÓISố:……./HĐ….Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được ...

0
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ ĐẠI LÝ CHUYỂN NHƯỢNG GIỮA VSD VÀ CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ cập nhật

30                            Mẫu 01/ĐLCN - Hợp đồng(Mẫu hợp đồng chỉ mang tính chất tham khảo. Các nội dung và điều khoản cụ thể được VSD và DNQLQ trao đổi và ...

0
HỢP ĐỒNG NGUYÊN TẮC VỀ ĐÀO TẠO THỰC HÀNH cập nhật

Mẫu số 01……..1…….…….2……-------CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc ---------------Số: ………./HĐTH-…..3…..……4…., ngày…..  tháng …. năm ...

0
HỢP ĐỒNG CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG cập nhật

CÔNG TY … Số: …/20…/HĐ-…CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                            ...

0
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤ BỎ PHIẾU ĐIỆN TỬ cập nhật

2  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG CUNG CẤP DỊCH VỤBỎ PHIẾU ĐIỆN TỬSố: .............- Căn cứ Bộ luật dân sự ngày 24 ...

Tập hợp các mẫu hợp đồng cập nhập nhất để tham khảo

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password