Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 01/CT-UBND 2023 Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão Thái Bình cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/CT-UBND Thái Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2023   CHỈ THỊ VỀ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO
Chỉ thị 01/CT-UBND 2023 Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ Xuân Quý Mão Thái Bình cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 01/CT-UBND

Thái Bình, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 

CHỈ THỊ

VỀ TỔ CHỨC “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” NHÂN DỊP XUÂN QUÝ MÃO VÀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, BẢO VỆ, PHÁT TRIỂN RỪNG NĂM 2023

Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Mùa xuân là Tết trồng cây, làm cho đất nước càng ngày càng xuân”; Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021- 2025”; Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025.

Trong năm 2022, toàn tnh Thái Bình đã trồng mới được 8,4 ha rừng, chăm sóc 290 ha rừng, bảo vệ tốt 4.284 ha rừng hiện có, trồng thêm được 1,97 triệu cây phân tán các loại. Kết quả trên góp phần gia tăng diện tích và cải thiện chất lượng rừng, phát huy vai trò phòng hộ ven biển, giảm nhẹ thiên tai, cải thiện môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Để tiếp nối truyền thống tốt đẹp về “Tết trồng cây”, đồng thời thực hiện Chỉ thị số 8733/CT-BNN-TCLN ngày 23/12/2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Quý Mão và tăng cường công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng năm 2023, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Toàn tnh lấy ngày 27/01/2023 (Tức ngày mồng 6 tháng giêng năm Quý Mão) là ngày tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đi nhớ ơn Bác Hồ, Xuân Quý Mão năm 2023; lựa chọn cây trồng là cây bản địa, có giá trị kinh tế, có cảnh quan đẹp, có hoa nở quanh năm…; tận dụng đất trên vỉa hè, công viên, vườn hoa, quảng trường, công s, trụ sở, trường học, bệnh viện, nhà máy, khu công nghiệp, khu kinh tế, các công trình tín ngưỡng, hành lang giao thông, ven sông, kênh, mương, bờ vùng, bờ thửa, khu nghĩa trang, khu xử lý rác thải tập trung, khu chăn nuôi, các mảnh đất nhỏ phân tán, các khu vực có nguy cơ sạt lở cao, đất bị suy thoái và đất chưa sử dụng khác… để phát triển cây xanh.

2. Các sở, ban, ngành, đơn vị, các tổ chức đoàn thể của tỉnh, lực lượng vũ trang, tổ chức kinh tế: Căn cứ điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Quý Mão năm 2023 theo tinh thần thiết thực, trở thành nét đẹp văn hóa, đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm, không phô trương hình thức, bảo đảm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19;

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

a. Tăng cường công tác tuyên truyền đến cán bộ và nhân dân tích cực tham gia trồng cây phân tán nội, trồng rừng bằng các cây trồng bản địa, có giá trị kinh tế có cảnh quan đẹp để góp phần tạo nên không gian nông thôn đẹp, hiện đại, văn minh nhưng vẫn giữ được truyền thống của nông thôn vùng châu thổ sông Hồng và tăng thu nhập cho người nông dân; nâng cao nhận thức của mọi tầng lớp nhân dân về vai trò, tác dụng, giá trị của rừng, ý nghĩa của việc trồng cây, trồng rừng, về ý thức, trách nhiệm của mình trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường sinh thái và thực hiện các quy định của pháp luật về Lâm nghiệp;

b. Xây dựng kế hoạch Tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây của địa phương; ban hành giấy mời các đại biểu của tỉnh về các địa phương dự Lễ phát động và tham gia trồng cây cùng nhân dân theo kế hoạch của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; kết thúc Lễ phát động Tết trồng cây và phong trào trồng cây vụ Xuân gửi báo cáo kết quả về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy ban nhân dân tỉnh;

c. Tiếp tục xây dựng và triển khai kế hoạch trồng cây năm 2023 theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tỉnh tại Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 về thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”: Tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp nhân dân trên địa bàn tham gia trồng cây. Thời điểm tổ chức ra quân trồng cây ngay từ những ngày đầu xuân.

d. Ủy ban nhân dân huyện Thái Thụy, Ủy ban nhân dân Tiền Hải: Chủ trì, phi hp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đồng bộ cáo giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng; chống chặt, phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

a. Xây dựng kế hoạch mời các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị về tham dự Lễ phát động và trồng cây Xuân Quý Mão năm 2023 cùng nhân dân các địa phương;

b. Chỉ đạo các đơn vị trong ngành tăng cường công tác quản lý chất lượng giống cây lâm nghiệp, cây ăn quả bảo đảm các loại giống cây trồng có chất lượng tốt nhất, huy động tối đa lực lượng cán bộ kỹ thuật tăng cường cho các địa phương; ban hành tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trồng cây để các địa phương thực hiện;

c. Tiếp tục Kiểm tra, đôn đốc, tổng hợp kết quả thực hiện Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về thực hiện Quyết định số 524/QĐ-TTg ngày 01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 – 2025”. Tổ chức thực hiện Quyết định số 809/QĐ-TTg ngày 12/7/2022 của Thủ tướng chính phủ phê duyệt chương trình phát triển lâm nghiệp bền vững giai đoạn 2021-2025; Công văn số 1471/UBND-NNTNMT ngày 26/12/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc vận động, tiếp nhận và phân bổ cây xanh phục vụ Đề án Phát triển nông nghiệp, nông thôn gắn với du lịch tỉnh Thái Bình giai đoạn 2022-2025 và đến năm 2030;

5. Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Bình, Báo Thái Bình, Đài Truyền thanh Truyền hình các huyện, thành phố: Tăng cường công tác tuyên truyền về ý nghĩa, mục đích của Tết trồng cây” và việc bảo vệ, phát triển rừng, trồng cây xanh; phản ánh kịp thời những địa phương, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân thực hiện tích cực, có hiệu quả; phê phán những nơi thực hiện chưa tốt, làm chiếu lệ, phô trương, lãng phí, hiệu quả thấp.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tnh và các tổ chức đoàn thể của tỉnh phối hợp vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” thiết thực, hiệu quả.

Nhận Chỉ thị này, yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và đề nghị các tổ chức đoàn thể của tỉnh triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Bộ Nông nghiệp và PTNN;
– Thường trực Tỉnh ủy;
– Thường trực HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các đồng chí UV BTV Tỉnh ủy;
– Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức đoàn thể của tỉnh;
– Giám đ
c Sở, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, đơn vị thuộc UBND tỉnh;
– Đài PTTH Thái Bình, Báo Thái Bình;
– Huyện ủy, Thành ủy; UBND huyện, Thành phố;
– Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
– Cổng Thông tin Điện tử t
nh;
– Lưu VT, NNTNMT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lại Văn Hoàn

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password