Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 07/CT-UBND 2022 phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản Gia Lai cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-UBND Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2022   CHỈ THỊ VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN
Chỉ thị 07/CT-UBND 2022 phòng ngừa đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản Gia Lai cập nhật 11/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH GIA LAI

——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 07/CT-UBND

Gia Lai, ngày 11 tháng 11 năm 2022

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG PHÒNG NGỪA, ĐẤU TRANH VỚI TỘI PHẠM TRỘM CẮP TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Trong những năm qua, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành, trong đó lực lượng Công an làm nòng cốt triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần đảm bảo an ninh, trật tự, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh.

Tuy nhiên, tình hình tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, nhiều thời điểm có chiều hướng gia tăng, nhất là sau khi chuyển đổi trạng thái từ thực hiện các biện pháp giãn cách xã hội sang chính sách “thích ứng an toàn, linh hoạt với đại dịch”; tội phạm trộm cắp chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm, khoảng 50% tổng số vụ phạm pháp hình sự; trong đó chủ yếu là trộm cắp nhà dân, nơi công cộng, tại các cơ quan, doanh nghiệp, nương rẫy… Theo thống kê có khoảng 70% số đối tượng trộm cắp tài sản phạm tội lần đầu; số đối tượng trộm cắp chuyên nghiệp có xu hướng liên kết, móc nối trong và ngoài địa bàn, hoạt động lưu động, liên tuyến, liên tỉnh, gây án liên tục với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, manh động. Thiệt hại tài sản do tội phạm trộm cắp gây ra ngày càng nhiều, có vụ lên đến hàng tỷ đng, ảnh hưởng tiêu cực đến đời sống, hoạt động của người dân, các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn; trong khi đó việc áp dụng các biện pháp phòng ngừa, nhất là phát hiện khắc phục những sơ hở, thiếu sót là nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm trộm cắp chưa được các cơ quan, doanh nghiệp, và người dân quan tâm đúng mức.

Để nâng cao hiệu quả phòng ngừa, đấu tranh nhằm kiềm chế và kéo giảm tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố triển khai thực hiện nghiêm túc những nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch 2190/KH-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Kết luận số 13-KL/TW, ngày 16/8/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/10/2010 của Bộ Chính trị (Khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới và Chiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2016 – 2025 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh.

– Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu, chịu trách nhiệm và thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng trong phạm vi cơ quan, đơn vị, địa bàn phụ trách; bố trí lực lượng bảo vệ thường xuyên tuần tra, canh gác tại khuôn viên trụ sở, cơ quan mình; đặc biệt là rà soát, phát hiện, kịp thời khắc phục những sơ hở thiếu sót và chủ động đầu tư lắp đặt các thiết bị an ninh nhằm nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ tài sản của cơ quan, đơn vị, địa phương mình.

– Thường xuyên tuyên truyền, quán triệt, hướng dẫn cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân nâng cao ý thức cảnh giác, tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản trong trụ sở cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và tại gia đình, địa bàn nơi cư trú.

2. Công an tỉnh

– Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản với nhiều hình thức, phương pháp đa dạng, phong phú, phù hợp gắn với địa bàn, khu vực, nhóm đối tượng; ưu tiên sử dụng nền tảng Internet, ứng dụng mạng xã hội để tuyên truyền và tiếp nhận thông tin phản ánh, tố giác tội phạm. Thường xuyên vận động, hướng dẫn, ký cam kết với các cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh, buôn bán lớn áp dụng các biện pháp tự phòng ngừa, tự bảo vệ tài sản.

– Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khảo sát, tham mưu bố trí, lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh phục vụ công tác phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng.

– Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc, nhất là Công an các xã, phường, thị trấn tích cực tham mưu cấp ủy, chính quyền cơ sở tập trung xây dựng nhân rộng các mô hình phòng, chống tội phạm theo hướng “tự phòng, tự quản, tự bảo vệ, tự hòa giải” ở từng cơ quan, doanh nghiệp, khu dân cư; phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Tổ trưởng tổ dân phố, Trưởng thôn, xóm, làng, người có uy tín trong cộng đồng dân cư, chức sắc tôn giáo tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực, tự giác phòng ngừa, tố giác tội phạm.

– Nắm chắc tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng; đấu tranh, triệt xóa các điểm, tụ điểm phức tạp về cờ bạc, ma túy. Khẩn trương điều tra khám phá các vụ trộm cắp tài sản chưa rõ đối tượng, phối hợp với các cơ quan tố tụng xử lý nghiêm minh tội phạm trước pháp luật, nhất là đối tượng chủ mưu, cầm đầu, phạm tội chuyên nghiệp.

– Trên cơ sở kết quả điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, khẩn trương rà soát tổng hợp các phương thức, thủ đoạn, nguyên nhân, điều kiện phát sinh tội phạm, những sơ hở thiếu sót trong quản lý, bảo vệ tài sản từ đó tham mưu, tuyên truyền, hướng dẫn và trực tiếp áp dụng các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả.

– Tổ chức lực lượng tuần tra khép kín địa bàn, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm, địa điểm tập trung nhiều tài sản, các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, trường học. Nắm chắc di biến động về nhân khẩu, hộ khẩu; tăng cường công tác quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự, người chấp hành xong án phạt tù, người nghiện ma túy ngoài xã hội không để có điều kiện, khả năng gây án.

3. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

– Tăng cường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan, tổ chức tư vấn giới thiệu việc làm, đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp cho người lao động, người có quá khứ lầm lỗi nhằm giảm tỷ lệ thất nghiệp, đặc biệt là ở thôn làng, vùng sâu, vùng xa; chủ trì phối hợp với các ngành chức năng chỉ đạo, hướng dẫn cấp cơ sở triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp đưa người nghiện ma túy đi cai nghiện bắt buộc và xây dựng mô hình cai nghiện, quản lý sau cai hoạt động hiệu quả hạn chế đầu vào của tội phạm.

– Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước trên lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻ em; có giải pháp bảo vệ, chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt (trẻ mồ côi, không nơi nương tựa, trẻ bị bỏ rơi, lang thang, cơ nhỡ…), không đcác đối tượng rủ rê, lôi kéo, cưỡng ép phạm tội, nhất là trộm cắp vặt.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Phối hợp với Công an tỉnh tiếp tục đảm bảo an ninh học đường; chỉ đạo các cơ sở giáo dục thường xuyên tổ chức các hoạt động tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành các nội quy, quy định, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và chủ động xây dựng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự trong và xung quanh khu vực nhà trường.

– Chú trọng và phát huy hiệu quả các môn học giáo dục đạo đức lối sống, lồng ghép những buổi ngoại khóa giúp học sinh, sinh viên nhận thức hành vi trộm cắp không những vi phạm đạo đức, lối sống mà còn bị xử lý theo chế tài của pháp luật, từ đó hình thành nhân cách tốt ngay từ cấp học đầu tiên.

5. Sở Tư pháp

Làm tốt vai trò Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh; phối hợp với Công an tỉnh tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, triển khai có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là phòng, chống tội phạm trộm cắp tài sản.

6. Sở Thông tin và Truyền thông

Chỉ đạo các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình phối hợp với lực lượng Công an trong tuyên truyền phòng, chng tội phạm nói chung, tội phạm trộm cp tài sản nói riêng; tăng cường xây dựng các tin, bài, phóng sự tuyên truyền, cảnh báo về phương thức, thủ đoạn và các biện pháp phòng ngừa tội phạm trộm cp tài sản. Chỉ đạo các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông biên soạn, gửi tin nhắn đề nghị người dân nâng cao cảnh giác, trách nhiệm phòng, chống tội phạm trộm cắp đến các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh.

7. Sở Y tế

Tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn tại các cơ sở khám chữa bệnh; chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về bảo đảm an ninh, trật tự, nâng cao cảnh giác, trang bị kiến thức tự bảo vệ tài sản cho cán bộ, nhân viên thuộc đơn vị và nhân dân đến khám, chữa bệnh.

8. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp Công an tỉnh tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí ngân sách, đảm bảo kinh phí cho lực lượng Công an và các đơn vị liên quan phục vụ công tác phòng ngừa, đấu tranh tội phạm trộm cắp tài sản.

9. Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh

Tích cực phối hợp với Công an tỉnh hướng dẫn đôn đốc các công ty, doanh nghiệp trong khu công nghiệp chủ động xây dựng các phương án, kế hoạch phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trong đơn vị, thường xuyên bổ sung, kiện toàn và phối hợp tổ chức tập huấn nâng cao năng lực, trách nhiệm cho lực lượng bảo vệ; đầu tư lắp đặt hệ thống an ninh, nhất là camera an ninh nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, bảo vệ tài sản. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan xây dựng mô hình “Khu công nghiệp an toàn về an ninh, trật tự”.

10. Đề nghị Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp

Phối hợp chặt chẽ với Cơ quan điều tra làm tốt công tác điều tra, truy tố, xét xử các vụ án trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm minh đối tượng phạm tội trước pháp luật, đặc biệt là những đối tượng chủ mưu cầm đầu, phạm tội chuyên nghiệp; lựa chọn những vụ án điển hình, nổi cộm, dư luận xã hội quan tâm để truy tố, xét xử theo chế độ án điểm, xét xử lưu động nhằm răn đe, giáo dục và phòng ngừa chung.

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội

– Chủ động phối hợp với các ngành chức năng tăng cường giáo dục pháp luật, tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm và quản lý con em trong gia đình không phạm tội, mắc tệ nạn xã hội. Trong đó, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của hội viên, đoàn viên thanh niên; tiếp tục phát huy hiệu quả hòm thư tố giác tội phạm tại các khu dân cư trên địa bàn.

– Tiếp tục triển khai hiệu quả các Nghị quyết liên tịch về công tác đảm bảo an ninh, trật tự; đẩy mạnh xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Xây dựng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến về xây dựng xã, phường, thị trấn, cơ quan, đơn vị, trường học an toàn về an ninh, trật tự.

12. Các sở, ban, ngành, đoàn thể khác

Theo chức năng, nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, nhất là những người được giao quản lý tài sản nâng cao nhận thức và tích cực tham gia phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản.

13. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố

Chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao trách nhiệm, ý thức phòng ngừa, tự bảo vệ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn thể nhân dân đối với tội phạm trộm cắp tài sản.

– Chỉ đạo củng cố, nhân rộng các mô hình, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đang phát huy tác dụng, đồng thời xây dựng mới các mô hình đảm bảo thiết thực, hiệu quả, phù hợp với điều kiện thực tế ở địa phương, đơn vị.

– Tổ chức tốt công tác đào tạo, dạy nghề, hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho người lao động và cho thanh niên, người có quá khứ lầm lỗi góp phần đảm bảo an ninh xã hội, giảm tỷ lệ thất nghiệp trong nhân dân.

– Chỉ đạo lực lượng Công an làm tốt công tác nắm tình hình địa bàn, chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm nói chung, tội phạm trộm cắp tài sản nói riêng phù hợp với đặc điểm, tình hình của địa phương. Tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cấp huyện, xã thường xuyên mở các đợt cao điểm, tấn công trấn áp tội phạm, triệt xóa các nhóm tội phạm và các điểm, tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội; khẩn trương điều tra các vụ án trộm cắp tài sản, xử lý nghiêm đối tượng phạm tội trước pháp luật.

– Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác quản lý, giáo dục đối tượng tại địa bàn cơ sở và tái hòa nhập cộng đồng; người chấp hành xong án phạt tù, tha tù trước thời hạn có điều kiện; các trường hợp đi cơ sở cai nghiện, cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng có liên quan trộm cắp tài sản trở về địa phương, hạn chế thấp nhất đối tượng tái phạm.

– Hỗ trợ kinh phí cho các lực lượng chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh, xử lý tội phạm trộm cắp tài sản.

Nhận được Chỉ thị này, yêu cầu các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện. Giao Công an tỉnh thường xuyên kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương triển khai thực hiện Chỉ thị này; định kỳ tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh./.

 


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– C
02, V01 – Bộ Công an;
– Thường trực
Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
– Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc
tỉnh;
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;
– Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân
tỉnh;
– Báo Gia Lai, Đài PT-TH
tỉnh;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– CVP, các PCVP UBND tỉnh;
– Công an
tỉnh (theo dõi, tham mưu);
– Lưu: VT, TTTH, NC.

CHỦ TỊCH

Trương Hải Long

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password