Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Chỉ thị 13/CT-UBND 2022 tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm đón Tết 2023 lành mạnh Lai Châu cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 13/CT-UBND Lai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2022 CHỈ THỊ VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023
Chỉ thị 13/CT-UBND 2022 tăng cường thực hiện biện pháp bảo đảm đón Tết 2023 lành mạnh Lai Châu cập nhật 12/2022

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LAI CHÂU
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 13/CT-UBND

Lai Châu, ngày 19 tháng 12 năm 2022

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG THỰC HIỆN CÁC BIỆN PHÁP BẢO ĐẢM ĐÓN TẾT NGUYÊN ĐÁN QUÝ MÃO 2023 LÀNH MẠNH, AN TOÀN, TIẾT KIỆM

Năm 2022 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động của dịch Covid-19, giá xăng dầu, nguyên vật liệu, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng tăng cao,…. Song dưới sự chỉ đạo linh hoạt của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, sự chỉ đạo sát sao của Tỉnh ủy, sự đồng hành, phối hợp của Hội đồng nhân dân tỉnh, sự quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân tỉnh và các cấp, các ngành, cùng với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn của cả hệ thống chính trị, cộng đồng Doanh nghiệp và sự đồng thuận của Nhân dân, kinh tế của tỉnh tiếp tục phục hồi và phát triển, 43/44 chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội đạt và vượt Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh giao; kinh tế tăng trưởng khá đạt 9%, vượt kế hoạch 1,3 điểm%, đứng thứ 5/14 tỉnh Trung du và miền núi phía Bắc, đứng thứ 27/63 tỉnh, thành trong cả nước; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 2.262 tỷ đồng, vượt 16% so với dự toán Trung ương giao, vượt 0,5% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 9,4% so với năm 2021; giá trị sản xuất công nghiệp vượt 3,3% kế hoạch, tăng 14,7% so với năm 2021, có thêm 16 dự án hoàn thành phát điện với tổng công suất 411 MW; tổng lượt khách du lịch vượt 55,5% kế hoạch, tăng 103,2% so với năm 2021, tổng doanh thu vượt 26,8% kế hoạch, tăng 1,3 lần so với năm 2021;… An sinh xã hội được bảo đảm, đời sống người dân được cải thiện, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 3,7%, vượt 0,6 điểm% so với kế hoạch, riêng các huyện nghèo giảm 5,0%; văn hóa xã hội tiếp tục phát triển; quốc phòng an ninh được củng cố, giữ vững.

Năm 2023 là năm bản lề có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và phấn đấu hoàn thành mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đảng các cấp và kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025. Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, Công văn số 1166-CV/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023, để chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ Nhân dân đón mừng năm mới 2023 và đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, đồng thời thúc đẩy mạnh mẽ hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực, tạo khí thế phấn khởi ngay từ những ngày đầu năm mới, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tập trung thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Các cấp, các ngành căn cứ chức năng, nhiệm vụ quán triệt sâu sắc, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Chỉ thị số 19/CT-TW ngày 18 tháng 11 năm 2022 của Ban Bí thư, văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Công văn số 1166-CV/TU ngày 25 tháng 11 năm 2022 của Tỉnh ủy Lai Châu về tổ chức Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 và Chỉ thị này.

Phát huy truyền thống đại đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, bảo đảm mọi nhà, mọi người đều có điều kiện vui xuân, đón Tết. Quan tâm chăm lo các gia đình chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn, người nghèo, người bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, nhân dân vùng sâu, vùng xa, biên giới, vùng dân tộc thiểu số; phối hợp với Hội chữ thập đỏ các cấp triển khai thực hiện tốt phong trào “Tết Nhân ái” do Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động. Tổ chức tốt việc thăm hỏi, chúc Tết thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, người có công, cán bộ lão thành cách mạng, nhân sĩ, trí thức, văn nghệ sĩ, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số, chức sắc tôn giáo tiêu biểu, các đơn vị lực lượng vũ trang, lực lượng thường trực làm nhiệm vụ trong những ngày Tết, nhất là ở biên giới, vùng khó khăn, địa bàn phức tạp về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Tiếp tục quán triệt và thực hiện nghiêm Quy định số 08-QĐ/TW, ngày 25/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Quy định số 37- QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về những điều đảng viên không được làm; không tổ chức thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; thực hiện nghiêm chủ trương cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; chỉ dự lễ hội, lễ chùa khi được phân công; không tham gia các hoạt động mê tín dị đoan; nghiêm cấm sử dụng ngân sách, phương tiện, tài sản công trái quy định.

Từ nay đến hết Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, lãnh đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị hạn chế đi công tác ngoài tỉnh; hoàn thành việc tổng kết công tác năm 2022 trước ngày 10/01/2023 (ưu tiên tổ chức hội nghị trực tuyến, chỉ trực tiếp khi cần thiết) để tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2023 ngay từ đầu năm và chăm lo Tết cho nhân dân. Tổ chức, phân công trực Tết, chỉ đạo cơ quan, đơn vị, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn chủ động bố trí kế hoạch sản xuất, kinh doanh; thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo, kịp thời xử lý, giải quyết hiệu quả mọi công việc, tình huống phát sinh, bảo đảm các hoạt động thông suốt trong dịp Tết; khẩn trương trở lại làm việc ngay sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết, không để chậm trễ ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh.

2. Sở Công Thương chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tăng cường công tác dự báo và quản lý thị trường, ổn định giá cả, chủ động theo dõi, đề xuất phương án chuẩn bị nguồn cung các mặt hàng thiết yếu, bảo đảm chất lượng sản phẩm để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người dân, nhất là khu vực vùng sâu, vùng xa. Tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nghiêm hành vi lợi dụng dịp Tết để buôn lậu, gian lận thương mại, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng (nhất là đồ uống, rượu, thực phẩm), đầu cơ, tích trữ, đẩy giá cả hàng hóa lên cao để thu lợi bất chính; kiểm soát chặt chẽ hoạt động xuất, nhập khẩu; xuất, nhập cảnh. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc cung ứng điện, xăng dầu phục vụ sản xuất, kinh doanh và sinh hoạt của người dân.

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Theo dõi sát diễn biến giá cả thị trường, đặc biệt đối với những hàng hóa, dịch vụ thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết của Nhân dân trên địa bàn; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý giá, niêm yết giá; kiểm soát phương án giá hàng hóa, dịch vụ thực hiện bình ổn giá; không để xảy ra hiện tượng lợi dụng thời điểm dịp Tết để tăng giá, tác động, ảnh hưởng đến đời sống xã hội.

4. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Chủ động thực hiện tốt các phương án phòng, chống thiên tai, các biện pháp phòng, dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi, bảo đảm ổn định sản xuất, đặc biệt là phòng, chống rét đậm, rét hại cho cây trồng, vật nuôi, thủy sản. Chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2023 đảm bảo kịp thời vụ; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy và chữa cháy rừng, nâng cao nhận thức người dân trong công tác phòng chống cháy rừng; có giải pháp ứng phó kịp thời khi có sự cố xảy ra.

Rà soát, có kế hoạch, giải pháp bảo đảm cân đối cung, cầu các mặt hàng lương thực, thực phẩm để ổn định giá cả, tránh tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện các biện pháp kiểm soát chặt chẽ nguồn cung, các hoạt động buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm và các sản phẩm liên quan, nhất là tại các cửa khẩu. Theo dõi sát tình hình sản xuất, diễn biến dịch bệnh.

5. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tập trung rà soát, nắm tình hình đời sống, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách, người có hoàn cảnh khó khăn (thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công với nước, cán bộ lão thành cách mạng,…); người có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; hộ nghèo, đồng bào các địa phương bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, vùng sâu, vùng xa, biên giới, miền núi, vùng dân tộc thiểu số,… đúng đối tượng, chế độ, công khai, minh bạch, tránh trùng lặp, chồng chéo, không để lợi dụng, trục lợi chính sách, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều được vui Tết, đón Xuân, không để ai không có Tết. Tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động viên cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và những đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.

6. Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Quản lý chặt chẽ các hoạt động vận tải, nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ vận tải hành khách, đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán; yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông; tăng cường kiểm tra việc thực hiện kê khai giá cước, niêm yết giá cước vận tải, giá vé xe theo quy định. Chủ động có kế hoạch bảo đảm đủ phương tiện vận chuyển hàng hóa và phục vụ nhân dân đi lại thuận tiện, an toàn trong dịp Tết; tổ chức vận chuyển hàng hóa thông suốt, đặc biệt là các vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, an toàn kỹ thuật các phương tiện tham gia giao thông, nhất là xe chở khách; kiên quyết xử lý nghiêm tình trạng xe quá tải trọng, người và phương tiện vi phạm các quy định về đảm bảo an toàn giao thông.

7. Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát khu vực biên giới, khu vực cửa khẩu, đường mòn, lối mở, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng xuất nhập cảnh trái phép; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng liên quan trong công tác phòng, chống buôn lậu hàng hóa qua biên giới; triển khai các hoạt động đảm bảo an toàn, an ninh khu vực biên giới, nhất là phòng, chống, ngăn ngừa các loại tội phạm trong tình hình mới.

8. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

– Triển khai các giải pháp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an toàn không gian mạng: Thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; tập trung đấu tranh với các loại tội phạm, vi phạm pháp luật về kinh tế (buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả…), vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển ma túy, tổ chức đánh bạc và các tụ điểm tệ nạn xã hội phức tạp, lợi dụng dịp tết khai thác trái phép, chặt phá rừng; an ninh nông thôn, ,… Chú trọng triển khai các biện pháp phòng, chống cháy nổ, sản xuất, mua bán vật liệu nổ, pháo nổ và đốt pháo nổ trái phép. Chỉ đạo kiểm tra công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo đảm lực lượng, phương tiện tổ chức chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn kịp thời, hiệu quả..

– Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông; chú trọng kiểm tra, phát hiện và xử phạt các hành vi: điều khiển phương tiện vi phạm quy định về tốc độ, nồng độ cồn, ma túy. Tăng cường công tác quản lý xuất nhập cảnh, quản lý cư trú.

9. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Lai Châu

Chỉ đạo các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh bảo đảm các hệ thống thanh toán hoạt động ổn định, thông suốt; bảo đảm việc cung ứng dịch vụ thanh toán điện tử, thanh toán thẻ trên hệ thống ATM/POS ổn định, an toàn, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu thanh toán cao vào dịp cuối năm; bảo đảm cung ứng dịch vụ thanh toán thông suốt đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh.

10. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tiếp tục tổ chức thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch bệnh , đặc biệt là dịch Covid-19, cúm, sốt xuất huyết, đậu mùa khỉ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về đảm bảo an toàn thực phẩm trong thời gian trước, trong và sau Tết. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh, chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24 giờ; có phương án bảo đảm đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để tổ chức điều trị cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, … trong những ngày Tết. Thực hiện tốt công tác quản lý, kiểm tra, giám sát hoạt động cung ứng thuốc, vật tư, hóa chất, vắc xin, sinh phẩm y tế, thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc, phát hiện và xử lý kịp thời, nghiêm minh các trường hợp vi phạm về chất lượng thuốc,…

11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Hướng dẫn các huyện, thành phố chuẩn bị tốt các hoạt động tổ chức các lễ hội và bắn pháo hoa nổ trong dịp Tết Nguyên đán; xây dựng kế hoạch, chủ động chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phục vụ khách du lịch trong dịp Tết; tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du lịch và phương tiện phục vụ khách du lịch, kịp thời xử lý nghiêm các vi phạm. Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo đúng tinh thần Chỉ thị số 41-CT/TW, ngày 05/2/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa XI; việc tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội trong dịp Tết phải thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, phù hợp với nếp sống văn minh, truyền thống văn hóa tốt đẹp của dân tộc và phong tục, tập quán của từng địa phương.

12. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với UBND các huyện, thành phố

Chỉ đạo các cơ quan báo chí tập trung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế – xã hội của đất nước. Kiểm soát chặt chẽ thông tin; hướng dẫn các cơ quan truyền thông đẩy mạnh thông tin tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác tổ chức lễ hội; tuyên truyền các giải pháp phát triển kinh tế; cung cấp thông tin, tạo sự đồng thuận trong xã hội để người dân vui Xuân, đón Tết.

13. Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm Khí tượng Thủy văn tỉnh

Tập trung làm tốt, đẩy mạnh công tác dự báo khí tượng thủy văn, thiên tai; chủ động thông báo về tình hình thời tiết diễn biến bất thường, kịp thời cảnh báo, có phương án ứng phó phù hợp, không để ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống nhân dân. Thực hiện tốt công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, hướng dẫn các huyện, thành phố tăng cường công tác quản lý chất thải, thu gom, xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh, tập trung vào các khu vực có cơ sở chăn nuôi, giết mổ, các khu vực chợ, khu dân cư tập trung và các cơ sở sản xuất, kinh doanh có phát sinh lượng chất thải lớn.

14. Sở Nội vụ

Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính, về thực hành tiết kiệm chống lãng phí, phòng, chống tham nhũng; tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng có kế hoạch tổ chức các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo phù hợp với tình hình mới.

15. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tăng cường kiểm tra việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ hạ tầng đô thị thiết yếu (cung cấp nước sạch, thu gom xử lý rác thải, chiếu sáng đô thị…) bảo đảm thuận lợi, không để ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân, đặc biệt là trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán. Kiểm tra chất lượng nguồn nước, quy trình, chất lượng xử lý, cung cấp nước sạch tại các Nhà máy nước.

16. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tăng cường tuyên truyền, giáo dục học sinh, sinh viên thực hiện nếp sống văn minh, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị, trường học thực hiện nghiêm việc phân công trực và bảo vệ cơ quan, trường học dịp nghỉ Tết; thực hiện tốt các giải pháp bảo đảm kế hoạch nhiệm vụ năm học 2022-2023 sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán; phối hợp chặt chẽ với cơ quan chức năng bảo đảm an toàn tuyệt đối cơ sở vật chất, trang thiết bị, phòng, chống cháy nổ.

17. Thanh tra tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tổ chức tốt việc tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài, không để phát sinh “điểm nóng”, gây mất an ninh trật tự trước, trong và sau Tết.

18. Ban Dân tộc tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Tăng cường tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, phát huy những phong tục tập quán và truyền thống tốt đẹp của các dân tộc. Phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chăm lo đồng bào thiểu số còn khó khăn.

19. Văn phòng UBND tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố

Đôn đốc các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tổ chức, phân công trực Tết. Theo dõi sát tình hình trong dịp Tết, nhất là dịch bệnh, thị trường, giá cả, an ninh, quốc phòng, thiên tai…, kịp thời phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và các địa phương tham mưu, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh và Phó Chủ tịch UBND tỉnh những vấn đề phát sinh; tổng hợp báo cáo tình hình từng ngày và cả kỳ nghỉ Tết theo quy định; chuẩn bị nội dung văn bản chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh về việc triển khai thực hiện nhiệm vụ sau Tết.

20. Đài Phát thanh – Truyền hình tỉnh, Báo Lai Châu, Cổng Thông tin điện tử tỉnh chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương

Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá hàng hóa, nhất là giá các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân trong dịp Tết; tình hình dịch bệnh trong và ngoài nước; kịp thời thông báo diễn biến thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống; tăng cường bản tin về tình hình giao thông trong các ngày trước và sau Tết.

21. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố

Chủ động triển khai các giải pháp đảm bảo đón tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đảm bảo thiết thực, hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, lành mạnh.

Chú trọng bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội và quan tâm hỗ trợ, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các tầng lớp nhân dân; tổ chức chu đáo việc thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, gia đình có công với cách mạng, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới và những đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết; tăng cường tuyên truyền, phổ biến, nâng cao ý thức tự giác tuân thủ, chấp hành pháp luật của người dân. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, tổ chức chịu trách nhiệm nếu để xảy ra tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn, lĩnh vực phụ trách.

Căn cứ vào điều kiện, khả năng và nhu cầu của địa phương, báo cáo cấp có thẩm quyền về việc tổ chức bắn pháo hoa nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 từ nguồn kinh phí xã hội hóa (nếu có).

22. Các lực lượng vũ trang: Duy trì và thực hiện nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu; phối hợp với các địa phương chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, các tuyến biên giới và các địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự; kịp thời có phương án xử lý hiệu quả các tình huống phát sinh, không để bị động bất ngờ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội,….

23. Các cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm, kịp thời các hành vi vận chuyển, buôn bán hàng nhập lậu, hàng cấm, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và các hành vi vi phạm về niêm yết giá bán hàng, đầu cơ, găm hàng, nâng giá bất hợp lý.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị này./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ (B/c);
– TT. Tỉnh ủy (B/c);
– TT. HĐND tỉnh;
– UBMTTQVN tỉnh;
– Chủ tịch các PCT UBND tỉnh;
– Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh;
– Các Huyện ủy, Thành ủy;
– UBND các huyện, thành phố;
– V, C;
– Lưu: VT, Th1, Th7.

CHỦ TỊCH

Trần Tiến Dũng

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password