Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Công điện 426/CĐ-TTg 2023 ngăn chặn buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam cập nhật 06/2023

CÔNG ĐIỆN V/V NGĂN CHẶN, PHÁT HIỆN VÀ XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP GIA CẦM, SẢN PHẨM GIA CẦM QUA BIÊN GIỚI VÀO VIỆT NAM THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện: - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;- Bộ trưởng các
Công điện 426/CĐ-TTg 2023 ngăn chặn buôn bán vận chuyển trái phép gia cầm qua biên giới vào Việt Nam cập nhật 05/2023

CÔNG ĐIỆN

V/V NGĂN CHẶN, PHÁT
HIỆN VÀ XỬ LÝ NGHIÊM CÁC TRƯỜNG HỢP BUÔN BÁN, VẬN CHUYỂN TRÁI PHÉP GIA CẦM, SẢN
PHẨM GIA CẦM QUA BIÊN GIỚI VÀO VIỆT NAM

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ điện:

– Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố
trực thuộc Trung ương;
– Bộ trưởng các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an,
Tài chính, Công Thương, Y tế, Thông tin và Truyền thông.
– Ban Chỉ đạo Quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

Theo phản ánh của các cơ quan truyền thông và Hiệp
hội chăn nuôi gia cầm, thời gian gần đây tình trạng vận chuyển, buôn bán trái
phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam diễn ra khá phổ biến,
phức tạp tại các địa phương có chung biên giới với các nước, đặc biệt là tại
các tỉnh miền Trung và miền Nam. Nguy cơ các chủng vi rút Cúm gia cầm và nhiều
loại dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm khác xâm nhiễm từ nước ngoài lây lan là rất
cao, ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành chăn nuôi gia cầm và sức khỏe người dân.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân
dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Bộ trưởng và Trưởng Ban chỉ đạo
quốc gia chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc
gia) chủ động chỉ đạo, triển khai quyết liệt các giải pháp cấp bách ngăn chặn,
phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm
gia cầm qua biên giới vào Việt Nam, tập trung một số nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương, nhất là các tỉnh, thành phố biên giới

a) Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiểm
soát, đặc biệt tại các cửa khẩu, đường mòn, lối mở khu vực biên giới, cảng
biển, đường sông,… để ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các
trường hợp buôn bán, giết mổ, vận chuyển gia cầm, sản phẩm gia cầm trái phép
vào Việt Nam. Trường hợp phát hiện các lô hàng gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập
khẩu bất hợp pháp phải thực hiện tái xuất hoặc tiêu hủy ngay; xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm.

b) Chỉ đạo lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng,
Hải quan, Ban chỉ đạo 389 của địa phương tăng cường các biện pháp đấu tranh,
ngăn chặn hành vi vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu qua
biên giới; phối hợp với chính quyền địa phương kịp thời bắt giữ và xử lý nghiêm
các vụ nhập khẩu trái phép gia cầm và sản phẩm gia cầm; tổ chức tuyên truyền
cho nhân dân khu vực biên giới về sự nguy hiểm của bệnh Cúm gia cầm và tác hại
khi buôn bán, vận chuyển gia cầm không được kiểm dịch, không rõ nguồn gốc.

c) Thành lập các đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc
công tác kiểm soát, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản
phẩm động vật vào Việt Nam.

d) Tập trung xây dựng vùng, cơ sở an toàn dịch bệnh
động vật theo quy định của Việt Nam và Tổ chức Thú y thế giới để thúc đẩy xuất
khẩu.

đ) Kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y các
cấp theo quy định của Luật Thú y năm 2015, chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư,
Quốc hội, Chính phủ về duy trì, kiện toàn và tăng cường năng lực hệ thống thú y
các cấp theo quy định tại Điều 6 Luật Thú y để bảo đảm các nguồn lực tổ chức
triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh động vật.

2. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

a) Chỉ đạo cơ quan chuyên môn thú y tăng cường công
tác kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật theo quy định pháp luật, xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm.

b) Tăng cường công tác giám sát chủ động, phát hiện
sớm các ổ dịch Cúm gia cầm để xử lý, không để dịch lây lan trên diện rộng; xác
định nhanh các chủng vi rút Cúm gia cầm và đánh giá hiệu lực các vắc xin đối
với các biến chủng Cúm gia cầm mới (nếu có).

c) Phối hợp với các tổ chức quốc tế tổng hợp thông tin
Cúm gia cầm trong khu vực và trên thế giới.

d) Phối hợp với các địa phương và các bộ, ngành có liên
quan kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển trái phép gia cầm,
sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam.

đ) Tổ chức thực hiện Quyết định số 172/QĐ-TTg ngày
13 tháng 02 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt “Kế hoạch quốc
gia phòng, chống bệnh Cúm gia cầm, giai đoạn 2019 – 2025”.

3. Bộ Quốc phòng chỉ đạo lực lượng Bộ đội Biên
phòng phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của các bộ, ngành và chính
quyền địa phương trong việc ngăn chặn nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên
tuyến biên giới, cửa khẩu, đường mòn, lối mở. Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị
chức năng tổ chức thông tin, tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức người dân khu
vực biên giới trong công tác phòng, chống dịch, gian lận thương mại và vận
chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới; hỗ trợ việc tiêu hủy
khi có số lượng lớn gia cầm, sản phẩm gia cầm buộc phải tiêu hủy để ngăn chặn
dịch bệnh lây lan.

4. Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương
phối hợp với lực lượng chức năng của Bộ Quốc phòng, Bộ Công Thương, Bộ Tài chính,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và chính quyền các địa phương trong việc
ngăn chặn nhập lậu gia cầm, sản phẩm gia cầm trên tuyến biên giới, cửa khẩu, đường
mòn, lối mở và tuyến biển. Chỉ đạo các đơn vị lực lượng chức năng đấu tranh,
ngăn chặn, xử lý nghiêm các đối tượng vận chuyển, buôn bán gia cầm, sản phẩm
gia cầm nhập lậu qua biên giới.

5. Bộ Công Thương chỉ đạo lực lượng Quản lý thị
trường tăng cường các biện pháp kiểm soát lưu thông thị trường, kịp thời phát
hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vận chuyển, buôn bán động vật, sản phẩm động
vật trái phép vào Việt Nam; kinh doanh trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm
không rõ nguồn gốc trên thị trường.

6. Bộ Thông tin và Truyền thông, Đài Tiếng nói Việt
Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Thông tấn xã Việt Nam, Báo Nhân dân và các cơ quan
truyền thông tăng cường công tác truyền thông nguy cơ về các dịch bệnh nguy
hiểm xâm nhiễm từ nước ngoài thông qua các hoạt động vận chuyển, buôn bán, tiêu
thụ động vật, sản phẩm động vật trái phép; tổ chức vận động người dân khu vực
biên giới không tham gia, không tiếp tay cho việc vận chuyển, kinh doanh động
vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập khẩu trái
phép vào Việt Nam.

7. Bộ Y tế chủ động hướng dẫn người dân phòng,
chống bệnh Cúm gia cầm có khả năng lây sang người.

8. Ban Chỉ đạo 389 quốc gia triển khai ngay các
biện pháp ngăn chặn, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp nhập
lậu, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, sản phẩm động vật, đặc biệt là
gia cầm, sản phẩm gia cầm ra, vào Việt Nam; phối hợp chặt chẽ, chủ động chia sẻ
thông tin, dữ liệu với các cơ quan thú y các cấp và tổ chức triển khai các biện
pháp phòng, chống dịch bệnh động vật theo quy định của pháp luật hiện hành.

9. Các Bộ, ngành có liên quan theo chức năng, nhiệm
vụ được giao chủ động chỉ đạo các cơ quan chức năng chuyên ngành phối hợp để
triển khai thực hiện các biện pháp quyết liệt để ngăn chặn vận chuyển trái phép
gia cầm, sản phẩm gia cầm qua biên giới vào Việt Nam./.


Nơi nhận:
– Như trên;
– Ban Bí thư TW Đảng;
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Đài TNVN; Đài THVN; TTXVN; Báo ND;
– VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, Trợ lý TTg,
TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, NC, V.I;
– Lưu: Văn thư, NN (2). Loan

THỦ TƯỚNG

Phạm Minh Chính

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password