Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc                                                                                                        …......, ngày …tháng…năm… HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNGSố:…/HĐCCTP Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;Căn cứ…Căn cứ nhu cầu của……………………… Hôm nay, tại………….. chúng tôi gồm: Bên A (BÊN CUNG CẤP THỰC
HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                                        ………, ngày …tháng…năm…

 

HỢP ĐỒNG CUNG CẤP THỰC PHẨM TƯƠI SỐNG

Số:…/HĐCCTP

 

Căn cứ Bộ luật dân sự năm 2015;

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010;

Căn cứ…

Căn cứ nhu cầu của………………………

 Hôm nay, tại………….. chúng tôi gồm:

 

Bên A (BÊN CUNG CẤP THỰC PHẨM)

Công ty:……………………………………………………………

Địa chỉ trụ sở chính: ………………………………………………

Mã số thuế: ……………………………………………………….

Điện thoại: …………………….  Fax: ………………………………

Đại diện là: Ông/Bà …………………….……………………………

Chức vụ: …………………….…………………………………………

Bên B (BÊN NHẬN CUNG CẤP)

Công ty: ………………………………………………………………

Trụ sở chính : ……………………………………………………….

Điện thoại:………………………….  Fax:…………………………..

Người đại diện: Ông/Bà ……………………………………………….

Căn cứ đại diện:…………………………………………………………

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng cung cấp thực phẩm tươi sống số… ngày…./…../…… để ghi nhận việc Bên A sẽ cung cấp thực phẩm tươi sống cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…./…. đến hết ngày…./……/…….. tại địa điểm………….. Nội dung Hợp đồng như sau:

Điều 1. Nội dung hợp đồng

Bên A đồng ý cung cấp những loại thực phẩm thuộc quyền sở hữu của Bên A tại thời điểm …………… với tổng số lượng là…………. cho Bên B trong thời gian từ ngày…./…../…… đến hết ngày…/…./….. tại địa điểm…………… Cụ thể là những loại thức ăn/thực phẩm sau:

STT

Tên thực phẩm

Đặc điểm

Số lượng

Giá tiền

Tổng (VNĐ)

Ghi chú

1.

Rau muống…..

Bao bì:….. Khối lượng:… …

 

 

 

 

2.

Cá chép

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chất lượng thực phẩm mà Bên A bán cho Bên B được xác định dựa trên những tiêu chí sau:…………………………./ theo Phụ lục 1 kèm theo Hợp đồng này

Điều 2. Giá thực phẩm và phương thức thanh toán

Đơn giá mặt hàng trên được ghi rõ trong bảng kê (nếu có), nếu có thay đổi về giá các bên sẽ tiến hành thông báo cho nhau ngay khi áp giá điều chỉnh mới. Bên B thanh toán cho bên A bằng tiền mặt ngay sau mỗi lần giao hàng.

Điều 3: Thực hiện hợp đồng

1. Thời hạn thực hiện Hợp đồng

Thời hạn thực hiện Hợp đồng này được hai bên thỏa thuận là từ ngày…./…../……. đến hết ngày…/…../…..

2. Phương thức giao nhận

Bên A giao cho bên B ….. lần vào lúc ….  giờ hàng ngày, tại địa điểm………….

Phương tiện vận chuyển và chi phí vận chuyển do bên A chịu.

Khi nhận hàng, bên mua có trách nhiệm kiểm nhận phẩm chất, chất lượng thực phẩm tại chỗ. Nếu phát hiện hàng thiếu hoặc không đúng tiêu chuẩn chất lượng v.v… thì lập biên bản tại chỗ, yêu cầu bên bán xác nhận. Hàng đã ra khỏi kho bên A không chịu trách nhiệm (trừ loại hàng có quy định thời hạn bảo hành).

 Điều 4: Cam kết của các bên

1.    Cam kết của bên A

Cam kết tính trung thực, chính xác của những thông tin mà bên A đã đưa ra và đảm bảo sẽ chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với những sự việc phát sinh từ tính trung thực, chính xác của những thông tin này.

Giao hàng đảm bảo chất lượng và số lượng.

Bồi thường thiệt hại xảy ra cho bên B nếu có thiệt hại phát sinh từ hành vi vi phạm của bản thân.

2.    Cam kết của bên B

Cam kết thực hiện Hợp đồng này bằng thiện chí,…

Cam kết thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ thanh toán cho Bên A theo thỏa thuận ghi nhận tại Hợp đồng.

Điều 5: Thủ tục giải quyết tranh chấp hợp đồng

Hai bên cần chủ động thông báo cho nhau tiến độ thực hiện hợp đồng. Nếu có vấn đề gì bất lợi phát sinh các bên phải kịp thời thông báo cho nhau biết và tích cực bàn bạc giải quyết (cần lập biên bản ghi toàn bộ nội dung).

Trường hợp các bên không tự giải quyết được mới đưa vụ tranh chấp ra tòa án.

Điều 6: Chấm dứt hợp đồng

Hợp đồng này sẽ chấm dứt khi có một trong các căn cứ sau:

Hai bên có thỏa thuận chấm dứt thực hiện hợp đồng;

Hợp đồng không thể thực hiện do có vi phạm pháp luật;

Hợp đồng không thể thực hiện do nhà nước cấm thực hiện;

Một bên có hành vi vi phạm nghĩa vụ……….. được ghi nhận trong Hợp đồng này và bên bị vi phạm có yêu cầu chấm dứt thực hiện hợp đồng.

Điều 7: Hiệu lực của hợp đồng

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký đến ngày hai bên chấm dứt hợp đồng.

Hai bên sẽ tổ chức họp và lập biên bản thanh lý hợp đồng này sau khi chấm dứt hiệu lực không quá 10 ngày.

Hợp đồng này được làm thành 02 bản, có giá trị như nhau. Mỗi bên giữ 01 bản.

             BÊN A 

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

            BÊN B 

(Ký và ghi rõ họ tên/đóng dấu)

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password