Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÂY CẢNH cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc                               …... ngày…..tháng…năm….HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ(V/v: Cung cấp, chăm sóc cây cảnh)Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN
HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC CÂY CẢNH cập nhật

Mẫu hợp đồng cung cấp chăm sóc cây cảnh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                               …… ngày…..tháng…năm….

HỢP ĐỒNG DỊCH VỤ

(V/v: Cung cấp, chăm sóc cây cảnh)

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ vào chức năng và nhu cầu của hai bên,

Hôm nay, ngày ……tháng ……….năm ……….tại Công ty ……………, chúng tôi gồm:

BÊN THUÊ: CÔNG TY………………………..

Đại diện:…………………………………………….

Chức vụ: …………………………………………….

Địa chỉ:…………………………………………………

Điện thoại:………………… Fax:………………….

Mã số thuế:………………………………………………..

Tài khoản:…………………………………………………….

Tại Ngân hàng:…………………………………………………….

BÊN NHẬN THUÊ: Cung cấp dịch vụ chăm sóc cây cảnh

Đại diện: Ông/bà …………………………………………..

Số CMND/CCCD:……………….Cấp ngày…………………tại…………..

Địa chỉ:………………………………………………………

Mã số thuế: …………………………………………….

Tài khoản: ……………………………………………….

Tại Ngân hàng: ………………………..

Sau khi bàn bạc,hai bên cùng thống nhất ký kết hợp đồng với điều khoản sau đây:

Điều 1: NỘI DUNG HỢP ĐỒNG:

Bên thuê giao cho bên nhận thuê cung cấp nguồn lực để thực hiện dịch vụ chăm sóc cây cảnh tại các vị trí, cụ thể như sau:

Nội dung công việc chăm sóc cây cảnh:

Kiểm tra, chăm sóc, bảo quản cây cảnh tại khuôn viên ………….bao gồm các nội dung sau:

+ Tưới nước, chăm sóc cây, hoa, cỏ;

+ Cắt tỉa cành, uốn sửa, tạo dáng cây cảnh, bồn hoa, cây đường viền, thảm cỏ;

+ Cắt xén cỏ, nhổ cỏ dại;

+ Phun thuốc, bón phân thích hợp cho từng loại cây, cỏ;

+ Kiểm tra sâu, bệnh của cây và phun thuốc diệt sâu, bệnh (nếu có) và kịp thời điều trị

+ Đảm bảo cây cảnh tại khuôn viên …………….. luôn xanh tươi, gọn gàng, sạch đẹp

Kiểm tra, đề xuất cho Công ty biết khi cần bổ sung đất, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật,..

Trồng và chăm sóc các cây thay thế, bổ sung khi có yêu cầu.

Thời gian làm việc:

Thời gian làm việc từ thứ ….. đến thứ ….. hàng tuần. Bố trí nhân sự đảm bảo chăm sóc cây xanh, cây ăn trái phát triển tốt tại các vị trí.

Các ngày Lễ, Tết khi có yêu cầu đột xuất Bên thuê sẽ thông báo cho Bên nhận thuê trước 01 ngày.

Điều 2: THỜI GIAN VÀ HÌNH THỨC THANH TOÁN.

Thời gian thực hiện: Từ ngày ………… đến hết ngày…………….

Giá trị hợp đồng chi tiết như sau (đã bao gồm thuế và phí các loại):

Trọn gói:…………………………………

Hình thức thanh toán: Chuyển khoản

Phương thức thanh toán

+ Căn cứ biên bản nghiệm thu các công việc thực hiện trong tháng. Bên thuê sẽ chi tạm thanh toán 85% tiền thuê vào ngày 05 của tháng.

+ Hai bên sẽ quyết toán và thanh lý hợp đồng vào cuối kỳ kết thúc hợp đồng và Bên nhận thuê phải cung cấp đầy đủ chứng từ, hóa đơn tài chính hợp lệ cho Bên thuê.

Điều 3:TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN THUÊ

3.1. Trách nhiệm:

Kiểm tra các loại cây cảnh trong khuôn viên …………… nếu thấy tình trạng cây bị héo, úa, nhiễm bệnh…thì báo cho bên B khắc phục kịp thời.

Kết hợp với bên B mua sắm: phân bón, đất, cây cảnh để trồng dặm, hoặc bổ sung khi có yêu cầu. Mọi chi phí do bên A thanh toán.

Bên A được phép yêu cầu trồng bổ sung, thay thế các loại cây cảnh trong khuôn viên hiện có, các chi phí vật tư, cây trồng, nhân công phát sinh quá 2 công do bên Achịu.

Thanh toán tiền thuê dịch vụ đúng theo nội dung của điều 2 Hợp đồng .

Hướng dẫn và giám sát Bên nhận thuê thực hiện công việc được giao; phổ biến các nội quy và các quy định của Công ty, cung cấp các điều kiện, vật chất cần thiết cho Bên nhận thuê theo yêu cầu của công việc.

Thông báo cho Bên nhận thuê biết khi có công việc đột xuất trước 01 ngày.

3.2. Quyền lợi:

Kiểm tra, trao đổi công việc trực tiếp với các cá nhân có tên trong danh sách nêu tại Phụ lục 01 đính kèm Hợp đồng .

Khi bên nhận thuê không thực hiện đúng theo các điều khoản đã nêu trong hợp đồng hoặc tự ý bỏ việc, bên thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

Trường hợp Bên nhận thuê không thường xuyên hoàn thành khối lượng, chất lượng công việc, không chăm sóc cây xanh phát triển tốt sẽ chấm dứt hợp đồng trước thời hạn.

Điều 4:TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN LỢI CỦA BÊN NHẬN THUÊ

4.1 Trách nhiệm:

Tự túc tổ chức phương tiện đi lại đáp ứng nhu cầu công việc.

Bảo đảm đầy đủ số nhân công, có lý lịch rõ ràng, đảm bảo hoàn thành theo yêu cầu công việc.

Chấp hành thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định của Công ty về an toàn lao động, an toàn PCCN, tổ chức công việc với thời gian và nhiệm vụ hợp lý.

Phải bảo quản giữ gìn tài sản, vật tư mà Bên thuê đã giao cho Bên nhận thuê sử dụng, báo cáo kịp thời thay mới các công cụ dụng cụ bị hư hỏng.

Nếu Bên nhận thuê làm mất mát, hư hỏng tài sản, công cụ dụng cụ, vật tư do chủ quan cố ý phải bồi thường theo giá trị tại thời điểm xảy ra mất mát.

Thông báo trước 01 tháng khi muốn chấm dứt hợp đồng.

4.2 Quyền lợi:

Khi Bên thuê không thanh toán đầy đủ phí dịch vụ cho Bên nhận thuê, Bên nhận thuê có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không bồi thường bất cứ chi phí nào.

Thông báo trao đổi kịp thời cho Bên thuê biết các vướng mắc khi thực hiện công việc cần khắc phục (nếu có).

Điều 5: ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, hai bên sẽ cùng nhau bàn bạc giải quyết.

Sau khi hai bên thực hiện đầy đủ nghĩa vụ các nội dung điều khoản ghi trong hợp đồng nếu không có bất kỳ khiếu nại nào thì hợp đồng được thanh lý.

Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký, được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau, mỗi bên giữ 02 bản.

BÊN THUÊ

BÊN NHẬN THUÊ

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password