Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC (Với người nước ngoài) cập nhật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc  HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC (với người nước ngoài)  Số:…/… Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt
HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC (Với người nước ngoài) cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

HỢP ĐỒNG GIA CÔNG MAY MẶC

(với người nước ngoài)

 

Số:…/…

 

Căn cứ Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 24/11/2015;

Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 14 tháng 06 năm 2005;

Căn cứ nhu cầu của các bên.

Hôm nay, ngày………………..,tại……………………………. chúng tôi gồm:

 

Bên A: …………………………………………………………………..

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Fax:………………………………… Telex:……………………………

Đại diện:……………………………..Chức vụ: ……………………….

(Dưới đây gọi là “Người bán”).

Bên B:………………………………………………………………….

Địa chỉ:………………………………………………………………….

Fax:………………………………… Telex:……………………………

Đại diện:……………………………..Chức vụ: ……………………….

(Dưới đây gọi là “Người mua”.)

 

Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng này với những điều khoản và điều kiện sau:

 

Điều 1: Hàng hóa – Số lượng – Giá cả

1.1. Bên A nhận gia công áo: ………100% loại A, với loại vải quần áo đã được giặt tẩy:

Kiểu:…………………………………………..Số lượng …………………..(cái)              

Đơn giá (USD):………………………………………………………

Tổng cộng ……………………………………………(USD).

Bên B nhận cung cấp cho Bên A các nguyên phụ liệu nhưng Bên A phải mở một tín dụng thư với điều kiện thanh toán dễ dàng để đảm bảo. Còn các túi nhựa, các nhãn dán chấm màu xanh. Bên B sẽ cung cấp miễn phí cho bên A.

–  Vải:

Chất lượng:………………………………………………………………..

Định mức:…………………………………………………………………

Số lượng: (± 2%)…………………………………………………………………

Tổng cộng: (± 2%)………………………………………………………………

– Nút:

Định mức: 1cái/1 áo

Đơn giá: …………………………………………………………………

Số lượng: (± 5%) …………………………………………………………………

Tổng cộng: (± 5%)…………………………………………………………………

– Túi đựng:

Định mức: …………………………………………………………………

Số lượng: (± 5%)…………………………………………………………………

–  Nhãn dán: …………………………………………………………………

Định mức: …………………………………………………………………

Số lượng: (± 5%)…………………………………………………………………

– Thanh toán tiền vải, nhãn và nút:

Bên B sẽ mở Master L/C cho giá trị của áo sơ mi kể cả tiền gia công, tiền nguyên phụ liệu), sau đó tiền vải, nhãn và nút sẽ được trả khi Master L/C được thanh toán bằng cách trừ đi giá trị của vải, nhãn và nút từ Master L/C tức là giá FOD.

 

Điều 2: Quy cách phẩm chất và kiểm tra chất lượng

2.1.  Tất cả các chi tiết kỹ thuật và kiểu mẫu theo đúng sự chỉ dẫn trong mẫu đặt hàng do Bên B cung cấp.

2.2. Sự kiểm định chất lượng đối với quần áo may sẵn sẽ do đại diện của Bên B thực hiện và giấy chứng nhận kiểm định do kiểm định viên của bên B cấp có giá trị cuối cùng.

 

Điều 3. Bao gói- Ký hiệu tàu- Giao hàng

Bao gói và ký hiệu tàu: Như đã được đề cập đến trong đơn đặt hàng của Bên B.

Giao hàng: Chậm nhất là ngày:……………………………

Được phép giao hàng từng phần.

 

Điều 4: Phương thức thanh toán

Bằng thư tín dụng không huỷ ngang, thanh toán ngay do người mua mở cho Bên A thông qua ngân hàng…………………………………….

 

Điều 5: Quy định khác

Tất cả sự tranh chấp nếu có sẽ được giải quyết một cách hữu nghị. Hợp đồng này chỉ có thể sửa đổi nếu có sự đồng ý của 2 bên được làm thành văn bản.

Hợp đồng này có hiệu lực từ ngày ký đến ngày…………………………….

 

ĐẠI DIỆN BÊN B                                                                      ĐẠI DIỆN BÊN A

 

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password