Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN cập nhật

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập – Tự do – Hạnh phúc HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂNSố: ...................Ngày: ...............GIỮA: ............................................................................................................................................Địa chỉ:............................................................................................................................................Điện thoại:...................... Telex: ...............Fax:...............................................................................Được đại diện bởi Ông:..................................................................................................................Dưới đây được gọi là Bên Bán.VÀ: ................................................................................................................................................Địa chỉ:............................................................................................................................................Điện thoại:..................... Telex:...............Fax:.................................................................................Được đại diện bởi Ông: .................................................................................................................Dưới đây được gọi là Bên mua.Hai bên đã đồng
HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN cập nhật

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG NHẬP KHẨU LẠC NHÂN

Số: ……………….Ngày: ……………

GIỮA: …………………………………………………………………………………………………..………………………

Địa chỉ:…………………………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại:…………………. Telex: ……………Fax:……………….……………………………………………………

Được đại diện bởi Ông:……………………………………………………………………………………………………

Dưới đây được gọi là Bên Bán.

VÀ: ………………………………………………………………………………………………………………………………

Địa chỉ:……………………………………………………………………………………………………………….………….

Điện thoại:………………… Telex:……………Fax:………………………………………………………………………

Được đại diện bởi Ông: …………………………………………………………………….…………………………….

Dưới đây được gọi là Bên mua.

Hai bên đã đồng ý về việc bên bán cam kết bán và bên mua cam kết mua những hàng hóa theo những điều kiện và điều khoản dưới đây:

1. TÊN HÀNG: Đậu phộng (lạc) nhân loại hỗn hợp, vụ mùa mới năm …….

2. QUY CÁCH PHẨM CHẤT: Loại 290 hạt/tối đa 100gr

– Độ ẩm: tối đa 8,50%

– Tạp chất: tối đa 1,00%

Đậu phộng (lạc) nhân vỡ: tối đa 3,00%

Đậu phộng (lạc) nhân khác màu: tối đa 3,00%

– Detective: tối đa 8,00%

– Aftoxin: tối đa 5 phần tỷ

– Phải khô sạch, không bị mốc, không bị sâu mọt

– Nguồn gốc xuất xứ: ………………..

3. BAO BÌ ĐÓNG GÓI: Trong những bao đay đơn, mới, với trọng lượng tịnh là 50 kg/bao

4. SỐ LƯỢNG: ……. metric tấn (5% theo quyền lựa chọn của bên bán)

5. ĐƠN GIÁ: …… đô la Mỹ/metric tấn FOB Cảng Sài gòn theo tập quán thương mại quốc tế Incoterms 2000.

6. TỔNG TRỊ GIÁ: Khoảng ………. Đô la Mỹ (Bằng chữ: ………………… Đô la Mỹ chẵn)

7. THANH TOÁN: Chuyển khoản qua Ngân hàng …………, ….. ngày sau khi người đại diện của bên mua ở Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam nhận được các chứng từ xuất khẩu.

– 10 ngày sau khi trình các chứng từ xuất khẩu nếu bên mua không thanh toán đúng hạn, bên mua phải chịu lãi suất nợ quá hạn là 0,05% một ngày.

8. KIỂM TRA VÀ HUN KHÓI KHỬ TRÙNG

– Việc kiểm tra số lượng, trọng lượng, bao bì đóng gói sẽ do Vinacontrol thực hiện lần cuối trước khi giao hàng và do bên bán chịu mọi phí tổn.

– Hun khói khử trùng: sau khi hoàn tất bốc hàng lên tàu, mọi phí tổn trong lúc thực hiện việc hun khói khử trùng trên boong tàu sẽ do bên bán chịu. Bên mua sẽ chịu mọi phí tổn ăn, ở… cho thủy thủ tàu khi họ ghé bờ trong lúc hun khói khử trùng.

9. GIAO HÀNG: Được thực hiện trễ nhất đến ngày …/…/…..

10. CÁC CHỨNG TỪ XUẤT KHẨU: Danh sách và những chi tiết của các chứng từ liên quan đến xuất khẩu:

– 3/3 vận đơn đường biển hoàn hảo hàng đã xếp có ghi”cước trả sau”

– Hóa đơn thương mại.

– Bảng liệt kê do người vận tải cấp

– Giấy chứng nhận xuất xứ do Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cấp

– Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật do Bộ Nông nghiệp cấp

– Giấy chứng nhận số lượng, phẩm chất hàng hóa, trọng lượng và bao bì đóng gói do Vinacontrol cấp

– Giấy chứng nhận hun khói khử trùng do Bộ Nông nghiệp cấp

11. NHỮNG ĐIỀU KHOẢN VẬN TẢI

– 7 ngày trước ngày tàu đến để bốc hàng tại cảng bốc hàng, những chủ sở hữu hàng hoặc bên mua sẽ điện cho bên bán biết ngày tàu đến.

– 3 ngày trước ngày tàu đến, phải có 1 bức điện báo trước ngày chính xác tàu đến.

– Trước ngày tàu đến, những chủ sở hữu hay bên mua liên hệ với VOSA Tp. Hồ Chí Minh để hoàn tất những thủ tục cần thiết cho tàu vào cảng bốc hàng.

Một khi bên bán được thông báo về sự chỉ định con tàu:

– Bên bán phải đảm bảo đã chuẩn bị sẵn sàng hàng hóa.

– Bên bán phải chịu toàn bộ cước phí tàu chạy không hàng nếu hàng hóa bị bên mua từ chối vì chất lượng không phù hợp với quy cách phẩm chất đã được quy định trong hợp đồng.

– Bên bán phải chịu phần cước phí tàu chạy không hàng nếu bên bán không thể giao đủ số lượng đã thỏa thuận trong hợp đồng bất kể vì bất cứ lý do gì.

– Bên mua phải chịu phạt 10% giá trị hợp đồng nếu tàu không thể đến cảng bốc hàng trước ngày …/…/…..

– Bên mua phải chịu 100% giá trị hợp đồng nếu tàu đến cảng bốc hàng sau ngày …/…/…..

12. BẢO HIỂM: Do bên mua chịu

13. BẤT KHẢ KHÁNG: Bên bán sẽ không chịu trách nhiệm cho bất cứ khoản phạt nào về việc trì hoãn giao hàng toàn bộ hay một phần của hợp đồng này bị gây ra bởi bất kỳ biến cố ngẫu nhiên nào nằm ngoài sự kiểm soát của họ, hay phải chịu phí tổn để cung cấp hàng hóa này. Những biến cố ngẫu nhiên trên bao gồm, nhưng không được giới hạn tới những hạn chế của Chính phủ hoặc hạn chế khác ảnh hưởng đến việc giao hàng hay tín dụng, đình công, đóng cửa nhà máy, lũ lụt, hạn hán, nguồn cung cấp nhiên liệu hoặc nguyên liệu thiếu hay bị giảm, chiến tranh có tuyên bố hay không tuyên bố, cách mạng, cháy, khí xoáy, bão tố, dịch bệnh hay bất khả kháng.

14. TRỌNG TÀI: Trong trường hợp tranh chấp và nếu 2 bên chủ thể hợp đồng không thể đi đến hòa giải của khiếu nại này trong vòng 60 ngày từ ngày phát sinh tranh chấp, trường hợp này sẽ được chuyển tới phòng Trọng tài của Phòng Thương Mại và Công nghiệp Việt Nam, chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để cho quyết định cuối cùng. Quyết định được rút ra từ tổ Trọng tài sẽ là cuối cùng và có tác dụng ràng buộc các bên phải tuân thủ.

Bên thua kiện sẽ chịu phí trọng tài.

Hợp đồng này sẽ được lập thành 04 bản. Mỗi bên giữ 02 bản.

 

BÊN MUA                                                                         BÊN BÁN

 

(Hợp đồng này chỉ mang tính chất tham khảo)

 

 

 

 

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password