Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK 2022 bổ sung Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL Hồ Chí Minh cập nhật 02/2023

Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK ngày 28/11/2022 về nội dung chi được bổ sung về đối tượng thụ hưởng và điều chỉnh mức chi tại Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL về công tác lập dự toán và quyến toán thu chi nguồn lãi cho vay 0,5% hàng năm của Quỹ xóa đói giảm nghèo quận-huyện và phường-xã do Ban
Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK 2022 bổ sung Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL Hồ Chí Minh cập nhật 11/2022
Hướng dẫn 03/HD-BCĐCTGNTHK ngày 28/11/2022 về nội dung chi được bổ sung về đối tượng thụ hưởng và điều chỉnh mức chi tại Hướng dẫn 10/HD-TC-XĐGNVL về công tác lập dự toán và quyến toán thu chi nguồn lãi cho vay 0,5% hàng năm của Quỹ xóa đói giảm nghèo quận-huyện và phường-xã do Ban Chỉ đạo Chương trình giảm nghèo, tăng hộ khá Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password