Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Kế hoạch 507/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg Quảng Nam cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 507/KH-UBND Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG
Kế hoạch 507/KH-UBND 2023 thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg Quảng Nam cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 507/KH-UBND

Quảng Nam, ngày 02 tháng 02 năm 2023

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 01/CT-TTG NGÀY 03/01/2023 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TRONG HÌNH HÌNH MỚI

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 03/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình hình mới. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, Ủy ban nhân dân các cấp trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ (PCCC và CNCH); xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, góp phần thực hiện tốt công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH; hạn chế đến mức thấp nhất số vụ cháy, nổ cũng như thiệt hại do cháy, nổ gây ra, ngăn chặn, đẩy lùi, tiến tới chấm dứt xảy ra cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người do nguyên nhân chủ quan.

3. Đề cao ý thức phòng ngừa, nâng cao kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn của người dân và phát huy hiệu quả vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh nghiệp, cơ sở trong công tác PCCC và CNCH. Huy động tối đa các lực lượng tại chỗ và Nhân dân tham gia chữa cháy, nhất là trong “thời điểm vàng” 5 phút kể từ khi vụ cháy xảy ra với phương châm: Lực lượng ở trong dân -Phương tiện ở trong dân – Hậu cần ở trong dân – Chỉ huy ở trong dân.

II. NỘI DUNG TRỌNG TÂM

1. Công an tỉnh

– Chủ trì tham mưu UBND tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời nhắc nhở, chấn chỉnh việc lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác PCCC và CNCH tại các Sở, Ban, ngành, địa phương; báo cáo UBND tỉnh xem xét trách nhiệm đối với lãnh đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương thiếu trách nhiệm trong chỉ đạo, quản lý, điều hành để xảy ra các vụ cháy, nổ gây hậu quả nghiêm trọng (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định trách nhiệm của UBND các cấp, Sở, ngành, cơ quan, doanh nghiệp, bệnh viện, trường học, hộ gia đình,… trên địa bàn tỉnh trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH để có biện pháp kiểm điểm, xử lý nghiêm khắc nếu để xảy ra cháy, nổ gây thiệt hại nghiêm trọng (hoàn thành trước tháng 06/2023).

– Thực hiện nghiêm việc cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện về ANTT, giấy phép kinh doanh cho các cơ sở đầu tư, kinh doanh ngành nghề có điều kiện về ANTT; thu hồi giấy cũ, không cấp giấy mới đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh không bảo đảm các điều kiện về an toàn PCCC, đặc biệt là các cơ sở chuyển đổi công năng có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở có tập trung đông người như cơ sở lưu trú, vũ trường, quán bar, karaoke,… (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Trên cơ sở những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện trong đợt tổng rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH tiến hành rà soát, phân loại theo từng nhóm, đánh giá trường hợp nào có khả năng khắc phục, không có khả năng khắc phục, từ đó nghiên cứu đề ra các biện pháp, giải pháp bổ sung, tăng cường về PCCC; tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, phương pháp cụ thể xử lý dứt điểm cơ sở có tồn tại, vi phạm (bao gồm các công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng).

– Tổ chức nắm tình hình, điều tra cơ bản, không để tình trạng không nắm được thực trạng PCCC, “bỏ sót”, “bỏ lọt” địa bàn, cơ sở và bảo đảm 100% cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC và CNCH phải được lập hồ sơ quản lý theo quy định; xác lập địa bàn, khu vực trọng điểm, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ có khả năng gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng khi xảy ra cháy, nổ để tăng cường các biện pháp quản lý về PCCC và CNCH.

– Thực hiện kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở bảo đảm đúng quy trình theo quy định; nội dung kiểm tra phải toàn diện, đầy đủ, phát hiện được hết các tồn tại, vi phạm, kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục theo hướng: “rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định, tuyệt đối không bỏ qua lỗi vi phạm hoặc chuyển lỗi nặng thành lỗi nhẹ; xử lý bằng pháp luật hình sự đối với các cá nhân, tổ chức cố tình đưa dự án, công trình, cơ sở vào sử dụng nhưng không đảm bảo các điều kiện an toàn về PCCC có thể gây hậu quả nghiêm trọng về người và tài sản.

– Tăng cường thanh tra, kiểm tra, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả trong quản lý nhà nước về PCCC và CNCH, nhất là tại các địa bàn, cơ sở trọng điểm, có nguy cơ cháy, nổ, cháy rừng, sự cố, tai nạn, cơ sở kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar…kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện an toàn PCCC và an ninh trật tự (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Tất cả các vụ cháy phải được xác minh, làm rõ nguyên nhân; căn cứ tính chất, mức độ xử lý nghiêm trách nhiệm của tập thể, cá nhân vi phạm pháp luật về PCCC; truy cứu trách nhiệm hình sự nếu đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Tổ chức rút kinh nghiệm nghiêm túc các vụ cháy và kiến nghị các cơ quan, đơn vị có liên quan khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Phối hợp, hướng dẫn UBND các cấp tổ chức khảo sát, thống kê các hộ gia đình để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh hàng hóa, chất dễ cháy nổ, liền kề; các khu phố trong khu dân cư, làng nghề, ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ…) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được theo địa bàn khu dân cư. Qua đó, lập danh sách và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, bảo đảm xây dựng 100% Tổ liên gia an toàn PCCC; xây dựng 100% “Điểm chữa cháy công cộng” (hoàn thành trước ngày 15/6/2023).

– Hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 02 tầng trở lên phải mở lối thoát nạn thứ 2; 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ chữa cháy thô sơ; 100% hộ gia đình có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và tổ chức thực tập phương án (hoàn thành trước ngày 01/6/2023).

– Chủ trì, phối hợp với UBND thành phố Hội An tiếp tục triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn PCCC cho Khu phố cổ Hội An.

– Tăng cường các giải pháp về phòng ngừa sự cố, tai nạn; chủ động các phương án huy động lực lượng, phương tiện xử lý tình huống sự cố, tai nạn, nhất là tai nạn đuối nước, sạt lỡ đất, đá, giếng sâu, hầm mỏ…

2. UBND các huyện, thị xã, thành phố

– Khẩn trương ban hành kế hoạch thực hiện công tác PCCC và CNCH trong tình hình mới, cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp phù hợp với đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tại địa phương. Chỉ đạo UBND cấp xã thực hiện nghiêm túc quy định quản lý Nhà nước về PCCC và CNCH, tạo sự chuyển biến tích cực trong công tác PCCC và CNCH tại địa phương; thực hiện kiểm tra an toàn PCCC và CNCH đối với cơ sở bảo đảm đúng quy trình theo quy định; nội dung kiểm tra phải toàn diện, đầy đủ, phát hiện được hết các tồn tại, vi phạm, kiến nghị, hướng dẫn cơ sở khắc phục theo hướng: “rõ người, đúng thẩm quyền, không có vùng cấm”. Xử phạt 100% hành vi vi phạm hành chính, tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động theo quy định (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Tổ chức, yêu cầu các cơ sở, cơ quan, trường học, bệnh viện, chợ, hộ gia đình… ký cam kết đảm bảo an toàn PCCC và CNCH (hoàn thành trước ngày 15/6/2023).

– Chỉ đạo củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH cấp huyện, cấp xã, xây dựng quy chế hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

– Chỉ đạo UBND cấp xã trên cơ sở những tồn tại, vi phạm về PCCC và CNCH được phát hiện trong đợt tổng rà soát, kiểm tra về an toàn PCCC và CNCH: rà soát, phân loại theo từng nhóm, đánh giá trường hợp nào có khả năng khắc phục, không có khả năng khắc phục, từ đó nghiên cứu đề ra các biện pháp, giải pháp bổ sung, tăng cường về PCCC; tham mưu cấp có thẩm quyền các biện pháp, phương pháp cụ thể xử lý dứt điểm cơ sở có tồn tại, vi phạm (bao gồm các công trình chưa được thẩm duyệt thiết kế, nghiệm thu về PCCC đã đưa vào sử dụng).

– Thành lập các tổ kiểm tra liên ngành định kỳ kiểm tra điều kiện bảo đảm an toàn PCCC và CNCH tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar…, xử lý nghiêm minh, kiên quyết thu hồi giấy phép, đình chỉ hoạt động của các cơ sở không đủ điều kiện về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Tổ chức tổng rà soát, kiểm tra việc cấp giấy phép xây dựng chuyển đổi công năng, cấp phép kinh doanh đối với các công trình trên địa bàn, nhất là các công trình, cơ sở, nhà ở hộ gia đình chuyển đổi công năng một phần hoặc toàn bộ thành sản xuất kinh doanh, cơ sở có tập trung đông người như karaoke, quán bar, cơ sở lưu trú, kho… Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và pháp luật nếu buông lỏng quản lý trong cấp phép đối với các cơ sở khi chưa bảo đảm các điều kiện về an ninh, trật tự, PCCC (hoàn thành trước tháng 6/2023).

– Tăng cường tuyên truyền trực tiếp đến cơ sở, hộ gia đình và người dân; đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền phù hợp với từng đối tượng (lãnh đạo, người trực tiếp thực hiện công tác PCCC, người dân, người lao động…) phối hợp với cơ quan báo chí, truyền thông tăng cường tuyên truyền phổ biến kiến thức về pháp luật và kỹ năng về PCCC và CNCH.

– Tổ chức xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và “Điểm chữa cháy công cộng” từ nguồn kinh phí địa phương và xã hội hóa, đảm bảo các yêu cầu sau: (1) 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải tham gia Tổ liên gia; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ…) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được phải xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” (hoàn thành trước ngày 15/6/2023). (2) Hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 02 tầng trở lên phải mở lối thoát nạn thứ 2; 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ chữa cháy thô sơ; 100% hộ gia đình có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và tổ chức thực tập phương án (hoàn thành trước ngày 01/6/2023).

– Tăng cường phổ biến kiến thức, tập huấn kỹ năng an toàn PCCC, CNCH, thoát nạn cho người dân; phấn đấu trong năm 2023, mỗi hộ gia đình phải có ít nhất 01 người được tập huấn kỹ năng chữa cháy và CNCH; 100% người làm nhiệm vụ PCCC tại các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải được tổ chức tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật. 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Ưu tiên đầu tư, đảm bảo ngân sách cho hoạt động PCCC và CNCH hằng năm tại địa phương (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

3. Sở Xây dựng

– Chủ trì, tổ chức tổng kiểm tra việc cấp phép xây dựng, chuyển đổi công năng đối với loại nhà, công trình karaoke, vũ trường, quán bar, nhà hàng, khách sạn… tại UBND cấp huyện theo đúng quy định của pháp luật (hoàn thành trước tháng 6/2023).

– Phối hợp Sở Tài chính và Sở Kế hoạch và đầu tư tham mưu UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn…).

– Tổ chức quản lý chặt chẽ hoạt động đầu tư, xây dựng, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các dự án công trình vi phạm quy định trong hoạt động đầu tư, xây dựng. (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Thực hiện quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định tại Nghị định số 15/2021/NĐ-CP và Quyết định số 2348/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh về ban hành quy định quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh.

4. Sở Công Thương

Tổ chức rà soát, cung cấp danh sách, số liệu các cơ sở kinh doanh, bảo quản hóa chất có nguy cơ cháy, nổ cao ở khu dân cư, nơi tập trung đông người để có kế hoạch di dời, bảo đảm các điều kiện an toàn PCCC và CNCH (thực hiện theo chỉ đạo tại Kế hoạch số 2107/KH-UBND).

5. Sở Giáo dục và Đào tạo

– Xây dựng giải pháp, tổ chức có hiệu quả các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, thực hành, diễn tập kiến thức kỹ năng về PCCC và CNCH cho cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý, học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

– Hoàn thiện giáo trình, bài giảng bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng về phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn để đưa vào chương trình học tập, hoạt động ngoại khóa tại các trường học, cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định và phù hợp với từng cấp học, ngành học (hoàn thành trước tháng 03/2023).

– Chủ động phối hợp với Công an tỉnh tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho đội ngũ cán bộ giáo viên, cán bộ quản lý trong các cơ sở giáo dục để bảo đảm điều kiện triển khai có hiệu quả Thông tư số 06/2022/TT- BGDĐT ngày 11 tháng 5 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn trang bị kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục.

6. Sở Lao động – Thương binh và Xã hội

Phối hợp với các Sở, ngành và địa phương tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện Kế hoạch số 7401/KH-UBND ngày 20/10/2021 của UBND tỉnh về Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 – 2030; Công văn số 2547/UBND-KGVX ngày 25/4/2022 của UBND tỉnh về tăng cường công tác phòng, chống đuối nước trẻ em.

7. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch

– Chủ trì, tổ chức tổng kiểm tra việc cấp phép kinh doanh karaoke, vũ trường, quán bar, massager… tại UBND cấp huyện và thuộc phạm vi quản lý (hoàn thành trước tháng 6/2023)

– Chỉ đạo các cơ quan chức năng quản lý về văn hóa tăng cường thanh tra, kiểm tra đối với hoạt động vui chơi giải trí (karaoke, vũ trường, quán bar, massager…), cơ sở lưu trú, cơ sở thể thao theo thẩm quyền.

– Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Công an trong việc cấp phép; kiên quyết thu hồi giấy phép kinh doanh dịch vụ karaoke, vũ trường, quán bar, massager… không đảm bảo các điều kiện an toàn PCCC, ANTT, diện tích phòng không đảm bảo,…; đồng thời thông báo cho các cơ quan liên quan thu hồi giấy phép theo đúng quy định (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

8. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

– Tăng cường chỉ đạo công tác PCCC rừng, nhất là các khu vực có nguy cơ cháy rừng cao; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo nguy cơ cháy rừng và phát hiện sớm cháy rừng, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả PCCC rừng, giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do các vụ cháy rừng.

– Tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ, phòng cháy chữa cháy rừng; chủ động phối hợp với các chủ rừng tiếp tục xây dựng, củng cố lực lượng PCCC rừng tại chỗ. Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh và Ủy ban nhân dân các địa phương xây dựng, thực tập các phương án PCCC rừng. Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về PCCC rừng theo quy định.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND ngày 14/10/2022 của HĐND tỉnh quy định mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng đối với Đội trưởng, Đội phó Đội dân phòng và trang bị phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng dân phòng trên địa bàn tỉnh. Ưu tiên bố trí kinh phí cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH, bảo đảm điều kiện cho các lực lượng này hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần ngăn chặn, làm giảm số vụ cháy gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết người.

10. Sở Kế hoạch và Đầu tư

– Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh tiếp tục thực hiện hiệu quả dự án “Đầu tư trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH cho lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố tỉnh Quảng Nam”.

– Thực hiện đảm bảo Quy hoạch về phòng cháy, chữa cháy đồng bộ với Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Chủ trì, phối hợp Sở Tài chính và Sở Xây dựng tham mưu UBND tỉnh tập trung các nguồn lực để xây dựng và phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng kỹ thuật về PCCC và CNCH (giao thông, nguồn nước, thông tin liên lạc, hệ thống cảnh báo sự cố, tai nạn…).

– Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh bố trí nguồn vốn đầu tư công trên cơ sở đề xuất của Công an tỉnh đảm bảo cho công tác PCCC và CNCH theo quy định của Luật Đầu tư công và các quy định pháp luật liên quan.

11. Sở Giao thông vận tải

Nghiên cứu lồng ghép nội dung hướng dẫn kỹ năng phòng chống cháy, nổ, xử lý, ứng phó với các sự cố, tai nạn vào nội dung đào tạo lái xe; chủ động giải pháp phòng ngừa sự cố, tai nạn và phương án ứng phó sự cố, tai nạn xảy ra tại các bến cảng, đường bộ theo thẩm quyền.

12. Sở Tư pháp

Góp ý, thẩm định, tham gia xây dựng, đề nghị xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

13. Sở Thông tin và Truyền thông

– Phối hợp với Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng về PCCC và CNCH cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Chỉ đạo các nhà mạng viễn thông phối hợp với Công an tỉnh định kỳ gửi tin nhắn cho các thuê bao di động để khuyến cáo, cảnh báo và hướng dẫn các kỹ năng phòng ngừa, xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Phối hợp với Công an tỉnh đẩy mạnh công cuộc chuyển đổi số trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

14. Đài Phát thanh – Truyền hình Quảng Nam, Báo Quảng Nam

Tăng cường xây dựng và đăng phát các tin, bài có nội dung tuyên truyền về PCCC; tăng cường thời lượng, ưu tiên bố trí khung giờ tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng PCCC, thoát hiểm, thoát nạn, cảnh báo nguy cơ cháy rừng; mở chuyên mục tuyên truyền thường xuyên về PCCC và CNCH vào các khung giờ khán giả dễ theo dõi; công bố danh sách những cơ sở, công trình vi phạm nghiêm trọng quy định về bảo đảm an toàn PCCC (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

15. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức chính trị – xã hội trên địa bàn tỉnh

– Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH, vận động Nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực, tự giác, gương mẫu trong chấp hành các quy định của pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Đưa công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về PCCC và CNCH vào sinh hoạt định kỳ; coi đây là nhiệm vụ thường xuyên của các tổ chức, đoàn thể và coi việc chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH là một trong những tiêu chí bình xét thi đua; đưa nội dung phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH thành một nội dung của cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

– Tổ chức đăng ký thi đua xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp an toàn, điển hình tiên tiến về PCCC; xây dựng và củng cố lực lượng nòng cốt trong phong trào PCCC và CNCH ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu theo phương châm “Bốn tại chỗ” (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

16. Ban Quản lý các Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh

Tăng cường rà soát đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng về giao thông, nguồn nước phục vụ hoạt động chữa cháy. Yêu cầu chủ đầu tư các dự án thực hiện nghiêm túc các quy định pháp luật về thẩm duyệt thiết kế và nghiệm thu về PCCC đối với các công trình trước khi đưa vào sử dụng. Phối hợp Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp, cơ sở sản xuất thực hiện đúng, đầy đủ các quy định PCCC và CNCH; củng cố, kiện toàn và trang bị phương tiện, thiết bị phù hợp cho Đội phòng cháy chữa cháy chuyên ngành.

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh

Hằng năm, xây dựng kế hoạch, rà soát bổ sung phương án phòng chống cháy, nổ, phòng ngừa, ứng phó với các sự cố, tai nạn. Chuẩn bị lực lượng, phương tiện tham gia phối hợp, hiệp đồng với Công an tỉnh trong công tác PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

18. Đề nghị Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh

Tăng cường phối hợp với Công an tỉnh trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử các tội phạm liên quan đến công tác PCCC và CNCH, đảm bảo xử lý nghiêm minh nhằm răn đe, nâng cao ý thức của mọi người dân trong chấp hành pháp luật về PCCC và CNCH (thực hiện từ năm 2023 và các năm tiếp theo).

19. Ủy ban nhân dân cấp xã

– Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, xây dựng phong trào toàn dân PCCC và CNCH bằng nhiều nội dung, hình thức phong phú, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, nhất là việc tuyên truyền, huấn luyện kỹ năng, kiến thức về PCCC và CNCH để Nhân dân biết, hiểu và thực hiện đúng quy định.

– Tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về PCCC và CNCH tại các cơ sở do UBND cấp xã quản lý theo phân cấp. Trên cơ sở kết quả tổng rà sát, kiểm tra PCCC và CNCH, tập trung rà soát, phân loại theo từng nhóm tồn tại, thiếu sót, tham mưu cấp có thẩm quyền giải quyết dứt điểm, không để xảy ra cháy do nguyên nhân chủ quan, thiếu trách nhiệm.

– Có kế hoạch chi tiết triển khai, xây dựng và nhân rộng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” trên địa bàn, bảo đảm 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh phải tham gia Tổ liên gia; 100% ngõ, hẻm tập trung đông dân cư (hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh, nhà trọ, tập thể cũ…) có chiều dài từ 50m trở lên mà xe chữa cháy không tiếp cận được phải xây dựng mô hình “Điểm chữa cháy công cộng” (hoàn thành trước ngày 15/6/2023).

– Hướng dẫn 100% nhà ở hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh từ 02 tầng trở lên phải mở lối thoát nạn thứ 2; 100% nhà để ở kết hợp sản xuất kinh doanh trang bị ít nhất 01 bình chữa cháy xách tay, dụng cụ chữa cháy thô sơ; 100% hộ gia đình có phương án xử lý tình huống cháy, nổ, thoát nạn và tổ chức thực tập phương án (hoàn thành trước ngày 01/6/2023).

– Thực hiện đầy đủ các hướng dẫn, chỉ đạo của Công an tỉnh về công tác PCCC và CNCH theo quy định.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Các Sở, Ban, ngành, đoàn thể, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả, gửi kế hoạch triển khai về UBND tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/02/2023 để tổng hợp, theo dõi. Định kỳ hằng năm sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện, báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Công an tỉnh) trước ngày 15/11 để tổng hợp.

2. Giao Công an tỉnh kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc thực hiện các nội dung theo kế hoạch tại UBND cấp huyện và Sở, Ban, ngành liên quan; tổng hợp tình hình, kết quả thực hiện, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ và Bộ Công an theo quy định./.


Nơi nhận:
– Văn phòng Chính phủ;
– V01, C07 – Bộ Công an;
– TTTU, HĐND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
– CT, các PCT UBND tỉnh;
– UBMTTQ Việt Nam tỉnh;
– Các tổ chức CT-XH tỉnh;
– Các Sở, Ban, ngành;
– UBND các huyện, thị xã, thành phố;
– CPVP;
– Lưu: VT, HCTC, QTTV, TH, NCKS.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password