Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cập nhật 03/2023

Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III kèm theo Quyết định 51/2022/QĐ-UBNDVăn bản này đang cập nhật
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường cập nhật 03/2023
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND ngày 08/03/2023 sửa đổi Điều 8 Quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải rắn nguy hại trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa và Phụ lục III kèm theo Quyết định 51/2022/QĐ-UBND

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password