Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1479/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 2022 2025 cập nhật 01/2023

Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng "Tải về" để xem.Tải về , Văn bản này chưa cập nhật
Quyết định 1479/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước 2022 2025 cập nhật 11/2022
Quyết định 1479/QĐ-TTg ngày 29/11/2022 phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp Nhà nước, doanh nghiệp có vốn Nhà nước giai đoạn 2022-2025 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password