Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Quyết định 1622/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 2030 cập nhật 02/2023

Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hànhVăn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng "Tải về" để xem.Tải về , Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh
Quyết định 1622/QĐ-TTg 2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021 2030 cập nhật 12/2022
Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 27/12/2022 phê duyệt Quy hoạch tài nguyên nước thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 do Thủ tướng Chính phủ ban hành

Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng “Tải về” để xem.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password