Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 1365/TB-DP 2022 kết luận Hội nghị giao ban phòng chống và tiêm vắc xin COVID19 cập nhật 01/2023

BỘ Y TẾ CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1365/TB-DP Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022   THÔNG BÁO KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ
Thông báo 1365/TB-DP 2022 kết luận Hội nghị giao ban phòng chống và tiêm vắc xin COVID19 cập nhật 12/2022

BỘ Y TẾ
CỤC Y TẾ DỰ PHÒNG
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 1365/TB-DP

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ GIAO BAN TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH VÀ TIÊM VẮC XIN PHÒNG COVID-19

Chiều ngày 30/11/2022, Bộ Y tế tổ chức cuộc họp trực tuyến toàn quốc về tăng cường công tác phòng, chống dịch và tiêm vắc xin phòng COVID-19 tại trụ sở Cơ quan Bộ Y tế và 63 điểm cầu tại các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Được sự ủy quyền của Lãnh đạo Bộ Y tế, Đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng chủ trì cuộc họp với sự tham dự của đại diện các Vụ, Cục, Viện, Bệnh viện thuộc, trực thuộc Bộ Y tế; Lãnh đạo Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Bệnh viện các tỉnh, thành phố và đại diện một số các Bộ, ngành liên quan.

Sau khi nghe các báo cáo về tình hình dịch bệnh, tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19, tình hình sốt rét và tiến độ loại trừ sốt rét tại Việt Nam và ý kiến tham luận của các đại biểu tham dự tại Hội nghị; Đồng chí Nguyễn Lương Tâm – Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng đã thống nhất kết luận hội nghị như sau:

Trong thời gian qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng các cấp, các ngành, các địa phương đã nỗ lực, quyết tâm, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức để triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc biệt dịch COVID-19 cơ bản đã được kiểm soát tốt số ca mắc mới, số ca nặng có xu hướng giảm. Để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, Bộ Y tế đề nghị các địa phương, đơn vị:

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 trong công tác phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; ngành Y tế tham mưu cho Ủy ban nhân dân, Hội đồng nhân dân quyết liệt chỉ đạo kiểm tra, giám sát việc triển khai công tác phòng, chống dịch, công tác y tế dự phòng, y tế cơ sở; tuyệt đối không lơ là, chủ quan ảnh hưởng đến kết quả phòng, chống dịch.

2. Ngành Y tế tiếp tục phối hợp với ngành Giáo dục triển khai hiệu quả Kế hoạch số 1557/KH-BYT-BGDĐT ngày 18/11/2022 về việc phối hợp tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho trẻ em mầm non, học sinh tại các cơ sở giáo dục, khẩn trương hoàn thành mục tiêu tiêm chủng theo chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; chủ động tổ chức tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong các cơ sở giáo dục đào tạo.

3. Đối với các dịch bệnh truyền nhiễm khác: Để phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân, các địa phương tiếp tục chủ động, tăng cường thực hiện công tác giám sát, phát hiện sớm, khoanh vùng xử lý triệt để ổ dịch; thu dung bệnh nhân, điều trị kịp thời, hạn chế tối đa các trường hợp chuyển nặng, tử vong.

– Dịch sốt xuất huyết: Tập trung, kiên trì, thường xuyên, liên tục triển khai các chiến dịch diệt loăng quăng, bọ gậy và tuyên truyền các thông điệp để hướng dẫn người dân phòng bệnh, phát hiện sớm, điều trị kịp thời, hạn chế ca mắc và tử vong, nhất là tại các đô thị lớn, các địa điểm du lịch. Các địa phương chỉ đạo khoanh vùng, xử lý dứt điểm các ổ dịch; thực hiện chiến dịch vệ sinh môi trường thu gom phế thải, phun hoá chất diệt muỗi và huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị các cấp, các ngành, tăng cường ý thức tham gia tích cực chủ động của mỗi hộ gia đình, mỗi người dân.

– Về hoạt động thực hiện Chiến lược phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét:

+ Triển khai tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống và loại trừ bệnh sốt rét tại Việt Nam giai đoạn 2021 – 2025 ban hành kèm theo Quyết định số 2657/QĐ-BYT ngày 23/6/2020 của Bộ Y tế; đẩy mạnh các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét ở các tỉnh, thành phố chưa loại trừ, triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh sốt rét đối với các tỉnh, thành phố đã công nhận loại trừ bệnh sốt rét.

+ Tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông hoạt động phòng chống bệnh sốt rét để người dân được tiếp cận đầy đủ dịch vụ chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét kịp thời; bảo vệ người dân trong vùng nguy cơ cao bằng các biện pháp phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét thích hợp; nâng cao chất lượng hệ thống giám sát dịch tễ bệnh sốt rét và đảm bảo năng lực xử lý dịch sốt rét; nâng cao kiến thức và hành vi của người dân để chủ động bảo vệ cá nhân phòng chống sốt rét.

4. Đề nghị Sở Y tế, các đơn vị:

– Rà soát các nội dung hoạt động thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số sau khi chuyển thành nhiệm vụ thường xuyên để trình cấp thẩm quyền phê duyệt theo hướng dẫn tại Công văn số 7852/BTC-HCSN ngày 08/8/2022 của Bộ Tài chính về hướng dẫn định mức chi các nhiệm vụ thuộc Chương trình mục tiêu Y tế – Dân số chuyển thành nhiệm vụ chi thường xuyên.

– Sở Y tế các tỉnh, thành phố tiếp tục chỉ đạo theo dõi, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thường xuyên chia sẻ, cập nhật thông tin gửi các Viện Vệ sinh dịch tễ, Pasteur và chuẩn bị nội dung báo cáo, đề xuất tại hội nghị phòng, chống dịch tiếp theo.

5. Đề nghị Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương:

– Tiếp tục thực hiện phân bổ, điều phối vắc xin phòng COVID-19 đảm bảo kịp thời, khoa học và sử dụng hiệu quả vắc xin, tránh vắc xin hết hạn, gây lãng phí.

– Thực hiện phân bổ kịp thời các vắc xin trong Chương trình Tiêm chủng mở rộng để các Viện, các địa phương tiếp nhận và triển khai nhanh ngay khi có vắc xin; chỉ đạo, hướng dẫn rà soát các đối tượng để đảm bảo việc tiêm chủng đầy đủ, hiệu quả, an toàn.

6. Đề nghị các đơn vị thuộc, trực thuộc Bộ tiếp tục phối hợp với các cơ quan liên quan tăng cường triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 và các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

Cục Y tế dự phòng trân trọng thông báo./.

 


Nơi nhận:
– Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
– Các Đ/c Thứ trưởng (để báo cáo);
– CT. Phan Trọng Lân (để báo cáo);
– Các Phó Cục trưởng;
– Các đơn vị thuộc Bộ;
– Các Viện VSDT, Pasteur, SR-KST-CT;
– Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế;
– Văn phòng UBND các tỉnh, thành phố;
– Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
– TTKSBT các tỉnh, thành phố;
– Lưu: VT, DT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Lương Tâm

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password