Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 2/TB-VPCP 2023 kết luận của Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Vĩnh Long cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2/TB-VPCP Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH VĨNH LONG
Thông báo 2/TB-VPCP 2023 kết luận của Thủ tướng làm việc với lãnh đạo Vĩnh Long cập nhật 01/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 2/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2023

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH VĨNH LONG

Ngày 22 và 23 tháng 11 năm 2022, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long, dự các hoạt động Kỷ niệm 100 năm Ngày sinh nhật đồng chí Võ Văn Kiệt và một số hoạt động khác. Cùng tham dự buổi làm việc với Thủ tướng Chính phủ có các đồng chí: Nguyễn Chí Dũng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Nguyễn Văn Hùng, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Nguyễn Văn Thắng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Văn phòng Chính phủ, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường.

Sau khi nghe lãnh đạo tỉnh Vĩnh Long báo cáo kết quả kinh tế – xã hội 10 tháng đầu năm 2022, mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2023 và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến của lãnh đạo các Bộ và phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Vĩnh Long có vị trí địa lý nằm giữa sông Tiền và sông Hậu, đất đai màu mỡ, khí hậu thuận lợi, có tiềm năng rất lớn để phát triển nông nghiệp; là vùng đất “địa linh nhân kiệt”, có truyền thống cách mạng, anh dũng, kiên cường, nhiều người con của quê hương Vĩnh Long anh hùng là nhà lãnh đạo cách mạng kiên định, mẫu mực, có uy tín. Đồng thời, biểu dương, đánh giá cao và chúc mừng Tỉnh đã tổ chức tốt lễ Kỷ niệm 110 năm Ngày sinh Cố Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Hùng và 100 năm Ngày sinh Cố Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt. Những năm qua, trong điều kiện khó khăn do dịch COVID-19, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Vĩnh Long đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, khắc phục khó khăn, thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp và đạt kết quả quan trọng, khá toàn diện. Năm 2022 Tỉnh đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế – xã hội, trong đó tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng khoảng 8,2%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng khoảng 25%, một số nhóm ngành có sự phục hồi nhanh như công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,79%, sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 12,64%; xuất khẩu 10 tháng đạt trên 634 triệu USD, cả năm đạt khoảng 793 triệu USD, tăng 38%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng 10,5%, vốn FDI tăng 9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 29,37%. Xây dựng nông thôn mới đạt kết quả tốt (có 67/87 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 21 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao).

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được quan tâm; đời sống vật chất và tinh thần của người dân được cải thiện. Tỉnh đã làm tốt công tác an sinh xã hội, công tác xóa đói giảm nghèo, phòng chống dịch Covid-19 và tiêm vắc-xin được triển khai quyết liệt, hiệu quả.

Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được tập trung triển khai thực hiện và đạt kết quả tốt; năng lực lãnh đạo của cấp ủy đảng, chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp được nâng lên. Quốc phòng, an ninh được giữ vững; trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; hoạt động đối ngoại, hội nhập kinh tế quốc tế được tăng cường.

Kết quả phát triển kinh tế – xã hội của Tỉnh là tích cực nhưng vẫn còn một số hạn chế, thách thức cần khắc phục như: Phát triển kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh sẵn có; chưa có đột phá trong phát triển kinh tế – xã hội; công tác lập quy hoạch còn chậm; môi trường đầu tư, năng lực cạnh tranh còn hạn chế; hệ thống hạ tầng chiến lược và nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển của Tỉnh; sản xuất manh mún, nhỏ lẻ, chuỗi sản xuất chưa gắn với chuỗi tiêu thụ, đầu ra sản phẩm hàng hóa gặp khó khăn, thiếu bền vững; sự tham gia của các doanh nghiệp trong nước vào chuỗi sản xuất, chuỗi cung ứng toàn cầu còn hạn chế; đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn; tình hình tội phạm vẫn còn tiềm ẩn những vấn đề phức tạp.

II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO VÀ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRONG THỜI GIAN TỚI

Vĩnh Long cần phát huy mạnh mẽ truyền thống lịch sử cách mạng, văn hóa, tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, đi lên từ bàn tay, khối óc, lợi thế thiên nhiên, vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh. Các Bộ, ngành Trung ương tiếp tục chia sẻ, đồng hành với Vĩnh Long bằng trách nhiệm cao nhất, đóng góp, gợi ý phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phù hợp, hiệu quả để tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, điểm nghẽn trong quá trình phát triển kinh tế – xã hội. Lưu ý một số trọng tâm công tác sau:

1. Tiếp tục quán triệt và thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Nghị quyết số 13-NQ/TW về phát triển kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Đồng bằng sông Cửu Long; các Nghị quyết của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Vĩnh Long lần thứ XI. Ứng dụng khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện đồng bộ 3 đột phá chiến lược, 6 nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

2. Phát huy tối đa một số tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Tỉnh để phát triển kinh tế – xã hội nhanh và bền vững. Chú trọng phát triển hài hòa kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh; không hy sinh tiến bộ, công bằng xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Phát triển văn hóa bài bản, bền vững, tương xứng với truyền thống lịch sử của Tỉnh. Trong công tác chỉ đạo, điều hành, phải bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo; kiên định mục tiêu xuyên suốt, nhưng phải hết sức linh hoạt, sáng tạo, bảo đảm hiệu quả, kịp thời. Mạnh mẽ, tự tin, bản lĩnh, quyết tâm, quyết liệt hơn nữa trong điều hành và tổ chức thực hiện; phải biến tiềm năng, tiềm lực thành nguồn lực cụ thể phục vụ cho sự phát triển của tỉnh Vĩnh Long.

3. Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, trong đó quyết liệt chỉ đạo việc đấu thầu, mua sắm thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế theo quy định; nâng cao chất lượng y tế dự phòng, y tế cơ sở, bảo đảm đáp ứng công tác khám chữa bệnh cho nhân dân, đặc biệt tập trung thực hiện tiêm vắc xin an toàn, khoa học, hiệu quả. Triển khai hiệu quả chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội và các Chương trình mục tiêu quốc gia; đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn, thực hiện tốt chính sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ lãi suất kịp thời bảo đảm công khai, minh bạch, đúng đối tượng. Đẩy mạnh chuyển đổi s.

4. Thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển nông nghiệp và nông thôn bền vững; chú trọng phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, từng bước chuyển tư duy sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, phát triển thị trường nông sản trong và ngoài nước; chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ trọng các ngành chế biến. Tiếp tục phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu, từng bước tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu, sức cạnh tranh trên thị trường và tham gia trong chuỗi giá trị.

Đa dạng hóa sản phẩm du lịch đáp ứng xu hướng mới của thị trường; phát triển các sản phẩm đặc thù; tăng cường truyền thông, quảng bá, xúc tiến du lịch; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch.

5. Khẩn trương hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh Vĩnh Long thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm nhằm góp phần hoàn thiện hệ thống quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng Đồng bằng Sông Cửu Long. Tập trung hoàn thiện kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, du lịch, đô thị và hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu; huy động tốt mọi nguồn lực xã hội và sử dụng có hiệu quả đầu tư nhà nước để phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ, có trọng tâm, trọng điểm, có sức lan tỏa cao.

6. Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp; đẩy mạnh hợp tác công tư, huy động mọi nguồn lực của xã hội, nhân dân để phát triển; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao gắn với đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, khởi nghiệp; tăng cường thu hút đầu tư; thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh; tăng cường thu hút đầu tư, phát triển các thành phần kinh tế. Thực hiện đồng bộ các giải pháp tạo môi trường, điều kiện thuận lợi hỗ trợ đầu tư và sản xuất kinh doanh.

7. Quan tâm quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu; tiếp tục giải quyết hài hòa vấn đề môi trường trong phát triển kinh tế – xã hội; nâng cao chất lượng cuộc sống, sự hài lòng của người dân về môi trường sống; tập trung đầu tư phát triển y tế, giáo dục, đào tạo, rà soát, sắp xếp lại các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng; triển khai hiệu quả các Chương trình mục tiêu quốc gia; bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội.

8. Coi trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đảng viên. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII về xây dựng Đảng gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Xây dựng đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp, trong sạch, tận tụy, vì nhân dân phục vụ. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm đi đôi với kiểm tra, giám sát, kiểm soát quyền lực và phân bổ nguồn lực. Khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đầu tư xây dựng cầu Đình Khao:

– Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre thực hiện đúng quy trình, thủ tục, quy định và báo cáo Thủ tướng Chính phủ giao một địa phương làm cơ quan có thẩm quyền đối với dự án. Tỉnh Vĩnh Long và tỉnh Bến Tre chủ động sử dụng vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác tham gia dự án theo quy định hiện hành.

– Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện trong quá trình điều hành kế hoạch đầu tư công trung hạn hoặc nghiên cứu bố trí nguồn tăng thu năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét theo quy định.

2. Về hỗ trợ vốn đầu tư trang thiết bị kỹ thuật cao và đào tạo, tập huấn nguồn nhân lực ngành y tế đối với dự án nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long: Bộ Y tế chủ trì, hướng dẫn Tỉnh lựa chọn phương án tối ưu để khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của Tỉnh đặt trong tổng thể mạng lưới các bệnh viện vùng Đồng bằng Sông Cửu Long; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Y tế và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ Tỉnh thực hiện hoặc nghiên cứu bố trí nguồn tăng thu năm 2022, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về việc bổ sung các dự án giao thông phát triển đô thị thị trấn Vũng Liêm và dự án đầu tư xây dựng cầu Quới An vào danh mục đầu tư giai đoạn 2021 – 2025: Tỉnh rà soát các dự án đầu tư công trên địa bàn, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phù hợp với nhu cầu thực tế, khả năng cân đối ngân sách địa phương và huy động nguồn vốn ngoài ngân sách Nhà nước để tổ chức thực hiện theo quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả. Giao các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải phối hợp, hướng dẫn và đề xuất phương án hỗ trợ Tỉnh khi có điều kiện về nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch hướng dẫn tỉnh Vĩnh Long nghiên cứu và đề xuất Khu lò gạch, gốm huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long là di tích lịch sử vật thể theo quy định hiện hành.

5. Giao Văn phòng Chính phủ theo dõi đôn đốc các Bộ, ngành, cơ quan liên quan triển khai thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thường trực Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các buổi làm việc với địa phương.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
– Các Bộ, cơ quan: KH&ĐT, TC, GTVT, XD, TN&MT, NNPTNT, GDĐT, YT, VHTT&DL;
– Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Vĩnh Long;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý, Thư ký TTgCP, Cổng TTĐTCP, các Vụ: KTTH, CN, NN, KGVX, TKBT, TH;
– Lưu: VT, QHĐP (3) Th Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Sỹ Hiệp

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password