Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 328/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số đối với U0035 cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023 THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ Luật
Thông báo 328/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số đối với U0035 cập nhật 01/2023

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 328/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/03/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hi quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích đphân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 31/2022/TT-BTC ngày 8/6/2022 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị s BHF-GDC/XDTMS02 ngày 4/11/2022 và công văn số BHF-GDC/20230105 ngày 5/01/2023 của Công ty TNHH BHFLEX VINA, mã số thuế: 2500506479;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: U0035

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dung dịch hóa chất U0035 được sử dụng để làm sạch bng cách trung hòa đường ống dẫn hóa chất của máy phân tích nồng độ hóa chất trong quá trình mạ bản mạch, hàng mới 100%

Ký, mã hiệu, chủng loại: U0035

Nhà sản xuất: Ishihara Chemical Co., Ltd.

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số: Theo hồ sơ xác định trước mã số, thông tin mặt hàng như sau:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Tên chất

Số CAS

Công thức

Hàm lưng (%)

Sodium hydroxide

1310-73-2

NaOH

<5

Sodium carbonate

497-19-8

Na2CO3

<1

Sodium hydrogencarbonate

144-55-8

NaHCO3

<1

Nước

7732-18-5

H2O

≥93

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Cho dung dịch U0035 vào máy phân tích nồng độ Pd (1 chất xúc tác của quá trình mạ vàng), dung dịch U0035 chứa NaOH sẽ phản ứng với H2SO4 còn sót lại (trung hòa) trong đường ống đlàm sạch đường ng dẫn hóa chất bằng nhựa PVC.

– Thông số kỹ thuật:

Chất lỏng trong suốt không màu, điểm sôi ≥100 độ C. Trọng lượng riêng 1.04 ở điều kiện 20 độ C, pH 12-14, tan trong nước

– Công dụng theo thiết kế: Dung dịch có chứa NaOH < 5% được dùng đlàm sạch đường ng dẫn hóa chất của máy phân tích nồng độ hóa chất bằng nhựa PVC của máy phân tích nồng độ hóa chất

3. Kết qu xác định trước mã số: Theo thông tin trên Đơn đề nghị xác định trước mã số, thông tin tại tài liệu đính kèm hồ sơ, mặt hàng như sau:

Tên thương mại: U0035

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng tính trên trọng lượng:

Tên chất

Số CAS

Công thức

Hàm lưng (%)

Sodium hydroxide

1310-73-2

NaOH

<5

Sodium carbonate

497-19-8

Na2CO3

<1

Sodium hydrogencarbonate

144-55-8

NaHCO3

<1

Nước

7732-18-5

H2O

≥93

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

Cho dung dịch U0035 vào máy phân tích nồng độ Pd (1 chất xúc tác của quá trình mạ vàng), dung dịch U0035 chứa NaOH sẽ phản ứng với H2SO4 còn sót lại (trung hòa) trong đường ống đlàm sạch đường ng dẫn hóa chất bằng nhựa PVC.

– Thông số kỹ thuật:

Chất lỏng trong suốt không màu, điểm sôi ≥100 độ C. Trọng lượng riêng 1.04 ở điều kiện 20 độ C, pH 12-14, tan trong nước

– Công dụng theo thiết kế: Dung dịch có chứa NaOH < 5% được dùng đlàm sạch đường ng dẫn hóa chất của máy phân tích nồng độ hóa chất bằng nhựa PVC.

Ký, mã hiệu, chủng loại: U0035

Nhà sản xuất: Ishihara Chemical Co., Ltd.

thuộc nhóm 38.24 “Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phm và chế phm hóa học của ngành công nghiệp hóa cht hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phm chứa hn hợp các sản phm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.”, phân nhóm “- Loại khác:”, phân nhóm 3824.99 “- – Loại khác:”, phân nhóm – – – Loại khác:”, mã số 3824.99.99 – – – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khu, nhập khẩu Việt Nam./.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH BHFLEX VINA biết và thực hiện./.


Nơi nhận:
– Công ty TNHH BHFLEX VINA (Khu công nghiệp Khai Quang, phường Khai Quang, thành phố Vĩnh Yên,
tnh Vĩnh Phúc);
– Các cục HQ t
nh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-PL-Uyên (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

* Ghi chú: Kết qu xác định trước mã số trên ch có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gi đề nghị xác định trước mã s.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password