Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 44/TB-VPCP 2023 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 44/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023 THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAO BẰNG Trong
Thông báo 44/TB-VPCP 2023 kết luận Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo Cao Bằng cập nhật 02/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 44/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 21 tháng 02 năm 2023

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ PHẠM MINH CHÍNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH CAO BẰNG

Trong các ngày 15 và 16 tháng 01 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến thăm, chúc Tết Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, lực lượng vũ trang, các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng; thăm và chúc Tết Đồn Biên phòng Tà Lùng, huyện Quảng Hòa; khảo sát tiến độ triển khai đầu tư dự án Đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh và làm việc với lãnh đạo tỉnh Cao Bằng về tình hình kinh tế – xã hội năm 2022, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2023. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lềnh; Lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Quốc phòng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Ngoại giao, Lao động – Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ; Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo tỉnh Cao Bằng; phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Thủ tướng Chính phủ kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong thời gian qua, mặc dù là Tỉnh miền núi, có đường biên giới dài 333,403 km với Trung Quốc, còn nhiều khó khăn, thách thức về hạ tng kinh tế – xã hội, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, đoàn kết, nhất trí, nỗ lực, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, đạt được nhiều kết quả nổi bật, quan trọng trên các lĩnh vực kinh tế – xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, đóng góp tích cực cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thủ tướng Chính phủ ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng và thành quả về kinh tế – xã hội mà Đảng bộ, chính quyền, quân và dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng đã đạt được trong thời gian qua. Đặc biệt trong bối cảnh tình hình thế giới và dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, năm 2022 kinh tế của Tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng là 5,04%, quy mô kinh tế và GRDP bình quân đầu người tăng; cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực, giá trị sản xuất công nghiệp tăng 6%; thu ngân sách nhà nước đạt gần 4.000 tỷ đồng, vượt 136% dự toán Trung ương giao; kim ngạch xuất nhập khẩu tăng 11%; tổng nguồn vốn huy động xã hội tăng 3,5%, đạt trên 26.000 tỷ đồng; công tác quy hoạch được tích cực triển khai với tỷ lệ 100% các đô thị và Khu kinh tế cửa khẩu được phê duyệt quy hoạch xây dựng; đời sống Nhân dân được cải thiện, niềm tin của Nhân dân được củng cố và nâng cao; các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa – xã hội, nhất là an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, xóa nhà tạm, nhà dột nát được quan tâm triển khai; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; biên giới, chủ quyền lãnh thổ đất nước được bảo vệ vững chắc; công tác dân tộc, tôn giáo được thực hiện tốt; công tác xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững manh, hiệu lực, hiệu quả, phòng, chống tham nhũng được chú trọng thực hiện.

Đạt được những thành tựu nêu trên là nhờ sự đoàn kết, thống nhất, phát huy truyền thống cách mạng hào hùng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và Nhân dân tỉnh Cao Bằng đã nghiêm túc quán triệt và cụ thể hóa các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước với tinh thần chủ động, tích cực trên mọi lĩnh vực, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa địa phương với các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và được sự hưởng ứng, ủng hộ của doanh nghiệp, người dân cũng như nước bạn.

Bên cạnh kết quả đạt được, Tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục như: Cao Bằng vẫn còn là tỉnh nghèo, quy mô nền kinh tế còn nhỏ, chưa khai thác hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của địa phương; hạ tầng giao thông, y tế, giáo dục, văn hóa, xã hội còn nhiều hạn chế; môi trường đầu tư kinh doanh và năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh (PCI) ở mức thấp; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công chưa cao; nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu; đời sống của một bộ phận người dân còn khó khăn…

II. MỘT SỐ QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH VÀ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜI GIAN TỚI

Năm 2023 sẽ có thuận lợi, khó khăn, thời cơ đan xen với thách thức từ tình hình thế giới và nội tại nền kinh tế; để phát huy, khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh phục vụ phát triển kinh tế – xã hội toàn diện trên các lĩnh vực trong thời gian tới, tỉnh Cao Bằng và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan cần lưu ý một số quan điểm, nhiệm vụ trọng tâm sau:

1. Quán triệt, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lần thứ XIX; Nghị quyết 11-NQ/TW về phương hướng phát triển kinh tế – xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng Trung du và miền núi phía Bắc; bám sát đường lối, chủ trương của Đảng, kết quả chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tới Trung Quốc, Chiến lược phát triển kinh tế – xã hội 10 năm, Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội 05 năm và các Nghị quyết chuyên đề của Trung ương, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06 tháng 01 năm 2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội, Dự toán ngân sách nhà nước và cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2023.

2. Phát huy mạnh mẽ tinh thần tự lực, tự cường, truyền thống cách mạng hào hùng, sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp, người dân để khắc phục những khó khăn, vướng mắc; tạo xung lực vươn lên mạnh mẽ bằng sức mạnh nội sinh, từ khung trời, mảnh đất, bàn tay, khối óc của chính mình; tuyệt đối không trông chờ, ỷ lại.

3. Giữ vững bản lĩnh, kiên định, kiên trì những vấn đề nguyên tắc nhưng chủ động, tích cực, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành; bám sát thực tiễn, xuất phát từ thực tiễn, tôn trọng thực tiễn, lấy thực tiễn làm thước đo để đưa ra các phản ứng chính sách phù hợp điều kiện, tình hình.

4. Đổi mới tư duy, nâng cao tầm nhìn phát triển. Suy nghĩ phải chín, tư tưởng phải thông, quyết tâm phải cao, nỗ lực phải lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả, thực hiện có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt việc đó để biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể; ưu tiên tập trung nguồn lực hoàn thành các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm có ý nghĩa quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, kết nối liên tỉnh, liên vùng, phấn đấu hoàn thành dự án Đường bộ cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh giai đoạn 1 trong năm 2025.

5. Đẩy mạnh phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, hợp tác kinh tế với Trung Quốc; chú trọng xây dựng khu vực hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế; tích cực đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, làm trụ đỡ để giảm nghèo bền vững; tăng cường phát triển chế biến gỗ gắn với phát triển, bảo vệ rừng và đa dạng sinh học; nâng cao giá trị gia tăng công nghiệp chế biến khoáng sản; đẩy mạnh đầu tư hạ tầng phục vụ phát triển công nghiệp, nhất là hạ tầng các khu công nghiệp, khu kinh tế cửa khẩu để khai thác hiệu quả và tăng tỷ lệ lấp đầy; phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của Cao Bằng với các sản phẩm du lịch đa dạng, độc đáo gắn với lịch sử, truyền thống cách mạng, bản sắc văn hóa dân tộc và môi trường tự nhiên.

6. Xác định công tác quy hoạch là nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm; quy hoạch phải đi trước một bước, phải có tư duy đổi mới, tầm nhìn dài hạn, chiến lược để phát huy tốt nhất, hiệu quả nhất các tiềm năng khác biệt, thế mạnh nổi trội, lợi thế so sánh của địa phương.

7. Quyết liệt thực hiện công tác cải cách hành chính, cắt giảm thủ tục hành chính, nâng cao xếp hạng về năng lực cạnh tranh cấp Tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; tăng cường chuyển đổi số, xây dựng chính quyền số và phát triển kinh tế số.

8. Chú trọng giáo dục, đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; xây dựng các Trường Dân tộc nội trú cho học sinh người dân tộc thiểu số để phát huy hiệu quả nguồn lực về con người; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, công tác dân tộc, tôn giáo; bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa, truyền thng tốt đẹp và nghệ thuật đặc trưng của các dân tộc thiểu số.

9. Coi trọng bảo đảm quốc phòng, quản lý chặt chẽ biên giới, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc về quốc phòng, an ninh, đường biên giới hòa bình, hợp tác, hữu nghị, phát triển bền vững; xây dựng phòng tuyến hợp tác cạnh tranh kinh tế quốc tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; làm tốt công tác đối ngoại.

10. Chú trọng công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan công quyền. Tăng cường phòng chống tham nhũng, tiêu cực, xử lý nghiêm các sai phạm.

11. Tiếp tục triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 và các loại dịch bệnh khác; chủ động xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và triển khai đáp ứng với mọi tình huống có thể phát sinh.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về đề nghị bố trí kinh phí để hoàn thành việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn Tỉnh:

a) Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Xây dựng, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc tổ chức sơ kết kết quả thực hiện công tác xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn Tỉnh năm 2022; nghiên cứu, đề xuất cụ thể nhu cầu bố trí vốn để hỗ trợ Tỉnh hoàn thành dứt điểm việc xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn, gửi Bộ Tài chính trong tháng 4 năm 2023.

b) Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Lao động – Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Xây dựng và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất cụ thể phương án bố trí vốn để hỗ trợ Tỉnh, báo cáo cấp có thẩm quyền trong Quý II năm 2023.

2. Về hỗ trợ vốn thực hiện dự án “Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng)” và dự án “Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh”:

a) Trước mắt, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẩn trương hoàn thiện thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật, sớm triển khai xây dựng dự án Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư; phấn đấu hoàn thành giai đoạn 1 của Dự án trong năm 2025.

b) Để đảm bảo tính đồng bộ và phát huy tối đa khả năng kết nối nội vùng và liên vùng, giao Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chủ trì, phối hợp với các Bộ: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan khẩn trương nghiên cứu, đề xuất phương án đầu tư xây dựng giai đoạn 2 dự án Đường cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng) theo hình thức đầu tư phù hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý I năm 2023.

c) Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất kinh phí từ nguồn tăng thu ngân sách trung ương hằng năm và các nguồn hợp pháp khác (nếu có) để hỗ trợ Tỉnh thực hiện giai đoạn 2 của Dự án nêu trên; kịp thời, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

d) Đối với Tuyến kết nối thành phố Cao Bằng với cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh: Tỉnh rà soát danh mục dự án đầu tư, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên để triển khai có trọng tâm, trọng điểm, phù hợp với khả năng cân đối và huy động vốn. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải và cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ Tỉnh khi có nguồn vốn phù hợp.

3. Về đề nghị hỗ trợ vốn để giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tạo sinh kế cho người dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi tại Khu du lịch thác Bản Giốc:

a) Việc sớm triển khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển du lịch cũng như an ninh quốc phòng và thúc đẩy tiến độ triển khai Hiệp định hợp tác bảo vệ và khai thác tài nguyên du lịch Thác Bản Giốc (Việt Nam) – Đức Thiên (Trung Quốc) là cần thiết. Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng khẩn trương lập điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch thác Bản Giốc theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Văn bản số 1248/TTg-CN ngày 29 tháng 12 năm 2022; rà soát, đề xuất cụ thể danh mục các dự án ưu tiên, mức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ để triển khai thực hiện, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong Quý I năm 2023.

b) Trên cơ sở đề xuất của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Ngoại giao, Quốc phòng, Xây dựng và quan liên quan khẩn trương rà soát, đề xuất cụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong Quý II năm 2023 về:

– Danh mục các dự án xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng thiết yếu, ưu tiên của Khu du lịch Thác Bản Giốc cần hỗ trợ từ nguồn ngân sách trung ương, trong đó ưu tiên triển khai thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng khu tái định cư, tạo sinh kế cho người dân có đất nằm trong chỉ giới thu hồi nhằm tạo thuận lợi cho việc đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và ổn định dân cư biên giới bảo đảm phù hợp các quy hoạch có liên quan;

– Mức hỗ trợ và nguồn vốn hỗ trợ bảo đảm hiệu quả, phù hợp tình hình thực tiễn.

4. Về việc đẩy nhanh tiến độ mở, nâng cấp các cửa khẩu, lối mở khu vực biên giới:

a) Đối với Cửa khẩu Tà Lùng và Cửa khẩu Trà Lĩnh: Giao Bộ Ngoại giao rà soát lại các khó khăn, vướng mắc và hỗ trợ Tỉnh thực hiện các trình tự, thủ tục theo quy định với phía Trung Quốc để sớm tổ chức lễ công bố, khai trương nâng cấp cửa khẩu quốc tế bảo đảm phù hợp với các điều ước quốc tế và quy định có liên quan.

b) Đối với 04 Cửa khẩu: Lý Vạn, Sóc Giang, Pò Peo, Hạ Lang và Lối mở Nà Lạn (Đức Long): Ủng hộ về chủ trương; căn cứ điều kiện cụ thể và nhu cầu phát triển, Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng chủ động thực hiện các trình tự, thủ tục mở, nâng cấp cửa khẩu, lối mở biên giới theo quy định tại Nghị định số 112/2014/NĐ-CP ngày 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định về quản lý cửa khẩu biên giới đất liền; giao Bộ Ngoại giao hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh các thủ tục đối ngoại liên quan đến phía nước bạn Trung Quốc theo quy định của các Hiệp định và thỏa thuận có liên quan.

5. Về đề nghị nâng cấp các đoạn tuyến: Quốc lộ 34, đoạn Mã Phục – cửa khẩu Trà Lĩnh và Quốc lộ 4A, đoạn thị trấn Trà Lĩnh (cửa khẩu Trà Lĩnh) – thị trấn Xuân Hòa (cửa khẩu Sóc Giang):

Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính nghiên cứu kiến nghị của Tỉnh; rà soát, xem xét khả năng cân đối, bổ sung, bố trí vốn để sớm triển khai, thực hiện dứt điểm việc cải tạo, nâng cấp các tuyến đường nêu trên; báo cáo cấp có thẩm quyền những nội dung vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng và các Bộ, cơ quan biết, thực hiện./.


Nơi nhận:
– Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
– Các Bộ, cơ quan: KHĐT, TC, GTVT, XD, TP, LĐTBXH,
UBDT, NG, QP;
Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cao Bằng;
– VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Thủ tướng, các Vụ: CN, KTTH, KGVX, NC, QHQT, TH, TKBT; Cục KSTTHC; TGĐ Cổng TTĐT;
– Lưu: VT, QHĐP (3b) S.Tùng.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Xuân Thành

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password