Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 508/TB-BGTVT 2022 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cập nhật 01/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 508/TB-BGTVT Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022   THÔNG BÁO KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN DUY LÂM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC
Thông báo 508/TB-BGTVT 2022 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc Cần Thơ Sóc Trăng cập nhật 12/2022

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 508/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2022

 

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NGUYỄN DUY LÂM TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI CÁC TỈNH: AN GIANG, HẬU GIANG, SÓC TRĂNG, ĐỒNG THÁP, TIỀN GIANG VÀ THÀNH PHỐ CẦN THƠ VỀ DỰ ÁN XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CHÂU ĐỐC – CẦN THƠ – SÓC TRĂNG GIAI ĐOẠN 1 VÀ DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG BỘ CAO TỐC CAO LÃNH – AN HỮU, GIAI ĐOẠN 1

Ngày 23/11/2022, tại trụ sở Ủy ban nhân dân (UBND) thành phố Cần Thơ, đồng chí Nguyễn Duy Lâm – Thứ trưởng Bộ Giao thông vận tải (Bộ GTVT) đồng chủ trì cuộc họp với UBND các tỉnh: An Giang, Sóc Trăng, Đồng Tháp, Tiền Giang, Hậu Giang và thành phố Cần Thơ về tình hình triển khai thực hiện các dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1 và Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu, giai đoạn 1. Tham dự cuộc họp về phía địa phương có đồng chí Dương Tấn Hiển – Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ, đồng chí Trần Anh Thư – Phó Chủ tịch UBND tỉnh An Giang, đồng chí Huỳnh Minh Tuấn – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp, đồng chí Lâm Hoàng Nghiệp – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng và đại diện các sở, ban, ngành địa phương, chủ đầu tư, tư vấn thiết kế (TVTK) của các dự án thành phần; về phía Bộ GTVT có đại diện Văn phòng Bộ, Cục Quản lý đầu tư xây dựng (QLĐTXD), Vụ Kết cấu hạ tầng giao thông, Ban Quản lý dự án (QLDA) Mỹ Thuận.

Sau khi nghe các Chủ đầu tư báo cáo về tình hình triển khai thực hiện, các khó khăn vướng mắc của dự án thành phần và ý kiến của các cơ quan, đơn vị tham dự cuộc họp; ý kiến của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và thành phố; Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Duy Lâm thống nhất với Lãnh đạo các địa phương kết luận một số nội dung như sau:

1. Bộ GTVT đánh giá cao kết quả triển khai các Dự án. Các địa phương với vai trò là cơ quan chủ quản thực hiện nhiệm vụ được Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao. Bộ GTVT sẽ phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong quá trình tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, đáp ứng yêu cầu chất lượng, tiến độ như đã thống nhất tại Quy chế phối hợp giữa Bộ GTVT và các địa phương ở từng dự án.

2. Đối với dự án đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1: Mặc dù công tác triển khai thực hiện dự án bước đầu đã đạt được nhiều kết quả, tiến độ bám sát các mốc thời gian yêu cầu của Nghị quyết số 91/NQ-CP ngày 25/7/2022 của Chính phủ; tuy nhiên giữa các dự án thành phần còn chưa có sự thống nhất chung, trong khi khối lượng công việc còn rất nhiều, thời gian yêu cầu gấp. Để đảm bảo tính đồng bộ giữa các dự án, đề nghị:

– Các chủ đầu tư, sở, ban, ngành của các địa phương và các đơn vị liên quan cần phối hợp chặt chẽ với nhau và phối hợp với các cơ quan tham mưu của Bộ GTVT trong quá trình triển khai thực hiện dự án để kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện.

– Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì, phối hợp với Cục QLĐTXD trên cơ sở quy chế đã xây dựng, khẩn trương phối hợp và có hướng dẫn, hỗ trợ địa phương để chỉ đạo TVTK về các nội dung kỹ thuật cụ thể như định hướng thiết kế (giải pháp kỹ thuật, khảo sát nguồn vật liệu cát đắp, trạm dừng nghỉ, hệ thống ITS) và các nội dung liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), tái định cư.

– UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị liên quan tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Bộ Tài nguyên và Môi trường, các cơ quan của Chính phủ hoàn thành thẩm định, phê duyệt đánh giá tác động môi trường, khung chính sách GPMB của các dự án thành phần, đảm bảo đủ điều kiện phê duyệt dự án đầu tư.

– Về nguồn vốn: Do dự án sử dụng nhiều nguồn vốn khác nhau, cần phải xác định cụ thể từng nguồn vốn cho từng dự án, từng địa phương. Bộ GTVT sẽ phối hợp với các bộ, ngành có liên quan sớm có thủ tục giao vốn cho Dự án. Đồng thời cần có quyết định phê duyệt dự án đầu tư làm cơ sở giao kế hoạch năm cho các Dự án thành phần.

– Về tổng mức đầu tư các dự án thành phần: Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì làm việc với các chủ đầu tư các dự án thành phần, rà soát lại tổng mức đầu tư của từng dự án; báo cáo Bộ GTVT (qua Cục QLĐTXD) để xem xét, có phương án cân đối nguồn vốn giữa các dự án thành phần.

3. Đối với dự án đường bộ cao tốc Cao Lãnh – An Hữu giai đoạn 1: Giao Ban QLDA Mỹ Thuận chủ trì làm việc với các chủ đầu tư các dự án thành phần để rà soát lại tổng mức đầu tư của từng dự án thành phần, phối hợp Cục QLĐTXD báo cáo Bộ GTVT về phương án xử lý và thẩm quyền giải quyết; trong đó làm rõ trách nhiệm của Tư vấn thiết kế và các đơn vị liên quan.

Thừa lệnh Bộ trưởng Bộ GTVT, Văn phòng Bộ GTVT thông báo tới các đơn vị, cơ quan liên quan triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Bộ trưởng (để b/c);
– TTr. Nguyễn Duy Lâm (để b/c);
– Chánh Văn phòng (để b/c);
– Các cơ quan, đơn vị tham dự họp;
– Lưu: VT, CQLĐTXD.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Uông Việt Dũng

 

 

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password