Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 5463/TB-TCHQ 2022 kết quả xác định trước mã số CLOBIO FRESH LAB POUCH cập nhật 02/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5463/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ
Thông báo 5463/TB-TCHQ 2022 kết quả xác định trước mã số CLOBIO FRESH LAB POUCH cập nhật 12/2022

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5463/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan; Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20/4/2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25/3/2015 của Bộ Tài chính; Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/02/2019 của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại các Phụ lục của Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/6/2017 của Bộ Tài chính ban hành Danh mục hàng hóa XK, NK Việt Nam;

Trên cơ sở hồ sơ đề nghị xác định trước mã số, Đơn đề nghị xác định trước mã số số 1811-2022/ĐĐN-LH ngày 18/11/2022 của Công ty TNHH Lan Health Việt Nam; mã số thuế: 0110094106 cung cấp; công văn số 597/KĐHQ-KĐ ngày 07/12/2022 của Cục Kiểm định hải quan.

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu,

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: CLOBIO FRESH-LAB POUCH

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gói bảo quản gia dụng Fresh-Lab.

Ký, mã hiệu, chủng loại: CFP-1

Nhà sản xuất: CLOBIO CO., LTD./6F, 176, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học, hàm lượng: Nước tinh khiết (CAS số 7732-18-5): 55.99%, Chlorine Dioxide (CAS số 10049-04-4): 0.01%, Bentonite (CAS số 1302-78-9): 44%

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng:

+ Giải phóng khí clo đi-ô-xit giúp khử trùng và duy trì độ tươi, kéo dài thời hạn sử dụng của mọi loại thực phẩm, đặc biệt là các thực phẩm tươi sống và nhanh hỏng như trái cây, rau củ quả và các đồ có chứa protein mà không gây hại cho cơ thể con người.

+ Giúp bảo quản độ tươi của sản phẩm lên đến 30 ngày bằng cách giảm phát thải khí ethylene và ức chế sự hư hại và thối rữa của thực phẩm do quá trình oxy hóa, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của nấm mốc.

+ Có thể sử dụng ngay tại nhà bằng cách đặt trực tiếp gói bảo quản gia dụng Fresh-Lab này vào túi có chứa thực phẩm cần bảo quản đã được mở, sau đó đóng kín miệng túi, khí clo-đi-ô-xit sẽ lan tỏa chậm rãi và từ từ giúp thực phẩm duy trì được độ tươi lâu.

– Thông số kỹ thuật:

Kích cỡ bao bì: 150 x 150 (mm)

Màu sắc: bao bì màu trắng

Trọng lượng: 4g

– Công dụng theo thiết kế: Đặt trực tiếp gói bảo quản gia dụng Fresh-Lab vào túi thực phẩm đã mở, sau đó đóng kín miệng túi vào, khí clo-đi-ô-xit sẽ lan tỏa chậm rãi và từ từ giúp thực phẩm duy trì được độ tươi lâu.

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: CLOBIO FRESH-LAB POUCH

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Gói bảo quản gia dụng Fresh-Lab, khử trùng, bảo quản độ tươi của sản phẩm, ngăn chặn sự phát triển và lây lan của nấm mốc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: VPG-B-2020

Nhà sản xuất: CLOBIO CO., LTD./6F, 176, Galmachi-ro, Jungwon-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc

thuộc nhóm 38.08 “Thuốc trừ côn trùng, thuốc diệt loài gặm nhấm, thuốc trừ nấm, thuốc diệt cỏ, thuốc chống nảy mầm và thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng, thuốc khử trùng và các sản phẩm tương tự, được làm thành dạng nhất định hoặc đóng gói để bán lẻ hoặc như các chế phẩm hoặc sản phẩm (ví dụ, băng, bấc và nến đã xử lý lưu huỳnh và giấy bẫy ruồi)”, phân nhóm “- Loại khác”, phân nhóm 3808.99 “- – Loại khác”, mã số 3808.99.90 “- – – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty TNHH Lan Health Việt Nam biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty TNHH Lan Health Việt Nam (TK Trần Phú, thị trấn Thường Tín, huyện Thường Tín, TP. Hà Nội);
– Cục Kiểm định hải quan;
– Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK- Na (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password