Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất

Thông báo 5464/TB-TCHQ 2022 kết quả xác định trước mã số Disodium Succinate cập nhật 01/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 5464/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022   THÔNG BÁO VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN Căn cứ
Thông báo 5464/TB-TCHQ 2022 kết quả xác định trước mã số Disodium Succinate cập nhật 12/2022

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
——-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5464/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2022

 

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ XÁC ĐỊNH TRƯỚC MÃ SỐ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Nghị định số 59/2018/NĐ-CP ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị Định số 08/2015/NĐ-CP;

Căn cứ Thông tư số 38/2015/TT-BTC ngày 25 tháng 03 năm 2015 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục hải quan; kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 39/2018/TT-BTC ngày 20 tháng 04 năm 2018 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều tại Thông tư số 38/2015/TT-BTC

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30 tháng 01 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm;

Căn cứ Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 09/2019/TT-BTC ngày 15/2/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư số 65/2017/TT-BTC ngày 27/06/2017 của Bộ Tài chính;

Trên cơ sở Đơn đề nghị xác định trước mã số số 220422/XĐHS ngày 27/7/2022 và hồ sơ kèm theo của Công ty cổ phần hóa chất công nghiệp Á Châu, mã số thuế: 0313428499;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu;

Tổng cục Hải quan thông báo kết quả xác định trước mã số như sau:

1. Hàng hóa đề nghị xác định trước mã số do tổ chức, cá nhân cung cấp:

Tên thương mại: Disodium Succinate

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Disodium Succinate

Ký, mã hiệu, chủng loại: không

Nhà sản xuất: Shijiazhuang Shixing Amino Acid CO.,LTD

2. Tóm tắt mô tả hàng hóa được xác định trước mã số:

– Thành phần, cấu tạo, công thức hóa học: Thành phần: (98-101%) Disodiuom Succinate – INS 364 (ii); tên hóa học: Disodium Succinate Hexahydrate; công thức hóa học: C4H16Na2O10. Khối lượng phân tử: 270.142

– Cơ chế hoạt động, cách thức sử dụng: Dùng làm chất điều chỉnh độ Acid, chất điều vị trong chế biến thực phẩm. Dùng để điều chỉnh nồng độ ion H+ trong sản phẩm, điều chỉnh vị thành phẩm

– Hàm lượng tính trên trọng lượng: 98-101% Disodium Succinate

– Công dụng theo thiết kế: chất điều chỉnh độ acid trong sản xuất thực phẩm

3. Kết quả xác định trước mã số:

Tên thương mại: Disodium Succinate

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Disodium Succinate

Ký, mã hiệu, chủng loại: không

Nhà sản xuất: Shijiazhuang Shixing Amino Acid CO.,LTD

thuộc nhóm 29.17 “Axit carboxylic đa chức, các anhydrit, halogenua, peroxit và peroxyaxit của chúng; các dẫn xuất halogen hóa, sulphonat hóa, nitro hóa hoặc nitroso hóa của các chất trên”; phân nhóm “- Axit carboxylic đa chức mạch hở, các anhydrit, halogenua, peroxit, peroxyaxit của chúng và các dẫn xuất của các chất trên”; mã số 2917.19.00 “- – Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan thông báo để Công ty cổ phần hóa chất công nghiệp Á Châu biết và thực hiện./.

 


Nơi nhận:
– Công ty cổ phần hóa chất công nghiệp Á Châu;
(Tòa nhà Vinamilk Tower, lầu số 12, số 10 Tân Trào. Quận 7, TP Hồ Chí Minh)
– Cục Hải quan tỉnh, thành phố (để thực hiện);
– Cục Kiểm định Hải quan;
– Website Hải quan;
– Lưu: VT, TXNK-Trâm (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Lưu Mạnh Tưởng

 

* Ghi chú: Kết quả xác định trước mã số trên chỉ có giá trị sử dụng đối với tổ chức, cá nhân đã gửi đề nghị xác định trước mã số.

,

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

We will be happy to hear your thoughts

Leave a reply

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password