Tập hợp thông tin những địa điểm du lịch đươc du khách ưa chuộng và nổi tiếng nhất. Chọn lọc những địa điểm được cho là chất lượng và giá cả hợp lý, bán hàng dựa trên danh tiếng và chất lượng chứ không thông qua hình thức liên kết ăn chia hoa hồng.