Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 49/QĐ-BHXH 2023 dịch vụ công trực tuyến Đăng ký tham gia Bảo hiểm xã hội tự nguyện cập nhật 01/2023

BẢO HIỂM XÃ HỘI VIỆT NAM ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 49/QĐ-BHXH Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm ...

0
Thông tư 01/2023/TT-BCT bãi bỏ một số quy định Thông tư 02/2019/TT-BCT phát triển điện gió cập nhật 01/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2023/TT-BCT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023 ...

0
Quyết định 42/QĐ-BGTVT 2023 cho phép ga Kép được tạm thời khai thác hoạt động liên vận quốc tế cập nhật 01/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 42/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023 ...

0
Quyết định 373/QĐ-BNN-BVTV 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực bảo vệ thực vật cập nhật 01/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 373/QĐ-BNN-BVTV Hà Nội, ngày ...

0
Thông báo 328/TB-TCHQ 2023 kết quả xác định trước mã số đối với U0035 cập nhật 01/2023

BỘ TÀI CHÍNH TỔNG CỤC HẢI QUAN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 328/TB-TCHQ Hà Nội, ngày 18 tháng 01 ...

0
Quyết định 58/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Bắc Kạn cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 58/QĐ-UBND Bắc Kạn, ngày 16 tháng 01 ...

0
Thông tư 04/2023/TT-BTC quản lý thu chi tài chính tổ chức lễ hội tiền công đức tài trợ cho di tích lễ hội cập nhật 01/2023

BỘ TÀI CHÍNH -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2023/TT-BTC Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2023 THÔNG ...

0
Quyết định 378/QĐ-UBND 2023 Đơn giá xây dựng công trình Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật Hà Nội cập nhật 01/2023

Quyết định 378/QĐ-UBND ngày 16/01/2023 công bố Đơn giá xây dựng công trình thành phố Hà Nội Phần Lắp đặt hệ thống kỹ thuật của công trìnhVăn bản này đang cập ...

0
Quyết định 69/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính đăng ký biện pháp bảo đảm Cà Mau cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 69/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm ...

0
Quyết định 71/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Cà Mau cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 71/QĐ-UBND Cà Mau, ngày 16 tháng 01 năm ...

0
Quyết định 80/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Xuất bản Hòa Bình cập nhật 01/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 80/QĐ-UBND Hòa Bình, ngày 16 tháng 01 ...

0
Quyết định 84/QĐ-BCT 2023 biện pháp chống bán phá giá thép hợp kim Trung Hoa cập nhật 01/2023

BỘ CÔNG THƯƠNG ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 84/QĐ-BCT Hà Nội, ngày 18 tháng 01 năm 2023 QUYẾT ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password