Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 781/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất Sở Công Thương Kiên Giang cập nhật 03/2023

Quyết định 781/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành ...

0
Quyết định 372/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Yên Bái cập nhật 03/2023

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết ...

0
Quyết định 469/QĐ-UBND 2023 Chương trình xúc tiến thương mại Lai Châu cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 469/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 21 tháng 3 ...

0
Chỉ thị 07/CT-TTg 2023 tăng cường công tác truyền thông chính sách cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023 CHỈ ...

0
Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND học phí mầm non Long An cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2023/QĐ-UBND Long An ngày 20 tháng 3 ...

0
Quyết định 407/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch thực hiện của Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH ...

0
Quyết định 406/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH ...

0
Kế hoạch 170/KH-UBND 2023 thực hiện phòng chống mại dâm Nghệ An cập nhật 03/2023

Kế hoạch 170/KH-UBND ngày 20/03/2023 thực hiện phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Nghệ An năm 2023Văn bản này đang cập nhật Nội dung => Bạn vui lòng ...

0
Quyết định 356/QĐ-UBND 2023 giải quyết thủ tục hành chính nhà ở Sở Xây dựng Ninh Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 356/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 20 ...

0
Thông báo 81/TB-VPCP 2023 Kết luận Thủ tướng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bến Tre cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 81/TB-VPCP Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2023 ...

0
Quyết định 04/2023/QĐ-UBND cơ chế quay vòng một phần vốn hỗ trợ dự án Lai Châu cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 04/2023/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 17 ...

0
Quyết định 115/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Tài nguyên nước Kon Tum cập nhật 03/2023

Quyết định 115/QĐ-UBND ngày 17/03/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc lĩnh vực Tài nguyên ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password