Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 583/QĐ-TTg 2023 Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo Việt Nam đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Báo cáo 862/BC-UBDT 2023 tình hình công tác dân tộc tháng 5 nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 cập nhật 06/2023

ỦY BAN DÂN TỘC------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 862/BC-UBDT Hà Nội, ngày 26 tháng 5 năm 2023 BÁO CÁO ...

0
Kế hoạch 3212/KH-UBND 2023 cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị hành chính công cấp tỉnh Quảng Nam cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Kế hoạch 107/KH-UBND 2023 Phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới Cần Thơ cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông tư 01/2023/TT-BNNPTNT danh mục chuyển đổi công tác ngành nông nghiệp tại địa phương mới nhất cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 636/QĐ-BGTVT 2023 Quy tắc ứng xử người có chức vụ quyền hạn thuộc Bộ Giao thông cập nhật 06/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 636/QĐ-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2023 ...

0
Chỉ thị 06/CT-BGTVT 2023 tăng cường công tác quản lý các trường học viện thuộc Bộ Giao thông cập nhật 06/2023

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 06/CT-BGTVT Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023 CHỈ ...

0
Quyết định 878/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực công chứng Sở Tư pháp Sơn La cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Chỉ thị 15/CT-TTg 2023 đẩy nhanh nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 2021 2030 tầm nhìn 2050 cập nhật 06/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 15/CT-TTg Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2023 CHỈ THỊ ...

0
Quyết định 36/QĐ-HĐTĐQH 2023 tổ chức thẩm định Quy hoạch bảo vệ môi trường quốc gia 2021 2030 cập nhật 06/2023

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG QUỐC GIA------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 36/QĐ-HĐTĐQH Hà ...

0
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND Quy chế tuyển dụng công chức xã phường thị trấn Đắk Nông cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 19/2023/QĐ-UBND bãi bỏ Quyết định 02/2020/QĐ-UBND khuyến khích tập trung đất đai Thanh Hóa cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password