Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
Công văn, nghị định
0
Quyết định 625/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực môi trường Ủy ban xã Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 625/QĐ-UBND Gia Lai, ngày 17 tháng 11 ...

0
Quyết định 3537/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Vũng Tàu cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 3537/QĐ-UBND Bà Rịa - Vũng ...

0
Quyết định 23/2022/QĐ-TTg trình tự chuyển mục đích sử dụng rừng ủy quyền cho Khánh Hòa cập nhật 03/2023

Quyết định 23/2022/QĐ-TTg ngày 18/11/2022 quy định thí điểm về trình tự, thủ tục quyết định chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc ...

0
Quyết định 1606/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính doanh nghiệp Sở Đầu tư Ninh Thuận cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH THUẬN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1606/QĐ-UBND Ninh Thuận, ngày 18 ...

0
Kế hoạch 2700/KH-UBND 2022 thực hiện Quyết định 1129/QĐ-TTg phát triển kinh tế ban đêm Gia Lai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH GIA LAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2700/KH-UBND Gia Lai, ngày 17 tháng 11 ...

0
Quyết định 1442/QĐ-TTg 2022 bãi bỏ Quyết định 512/QĐ-TTg Hội đồng kiểm tra nghiệm thu xây dựng cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 1442/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022   ...

0
Quyết định 905/QĐ-BNV 2022 Tăng cường năng lực cán bộ công chức cải cách hành chính cập nhật 03/2023

BỘ NỘI VỤ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 905/QĐ-BNV Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2022   QUYẾT ĐỊNH ...

0
Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT 2022 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill cập nhật 03/2023

Quyết định 3731/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh Linguaskill giữa Công ty Cổ phần nghiên cứu, ứng dụng và thực ...

0
Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT 2022 liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS cập nhật 03/2023

Quyết định 3730/QĐ-BGDĐT ngày 17/11/2022 phê duyệt liên kết tổ chức thi cấp chứng chỉ tiếng Anh IELTS giữa Công ty trách nhiệm hữu hạn Giáo dục IDP (Việt Nam) ...

0
Quyết định 2647/QĐ-UBND 2022 công bố thủ tục hành chính mua bán quốc tế Sở Văn hóa Bến Tre cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2647/QĐ-UBND Bến Tre, ngày 16 tháng 11 ...

0
Quyết định 426/QĐ-TANDTC-TĐKT 2022 phân công đơn vị làm Trưởng cụm Cụm thi đua Tòa án 2023 cập nhật 03/2023

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỐI CAO ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 426/QĐ-TANDTC-TĐKT Hà Nội, ngày 15 tháng 11 ...

0
Quyết định 2921/QĐ-UBND 2022 Đề án Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo hộ cận nghèo Quảng Trị cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 2921/QĐ-UBND Quảng Trị, ngày 14 tháng ...

Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password