Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
User Posts: luongquyen
0
Nghị quyết 11/NQ-CP 2023 hạn mức bảo lãnh Chính phủ và hạn mức vay về cho vay lại cập nhật 02/2023

CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 11/NQ-CP Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2023 NGHỊ QUYẾT HẠN ...

0
Quyết định 02/2023/QĐ-TTg khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân cập nhật 02/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2023/QĐ-TTg Hà Nội, ngày 03 tháng 02 năm 2023 ...

0
Kế hoạch 21/KH-UBND 2023 theo dõi tình hình thi hành pháp luật Cần Thơ cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN THẦNH PHỐ CẦN THƠ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 21/KH-UBND Cần Thơ, ngày 03 tháng ...

0
Quyết định 01/2023/QĐ-UBND quản lý vận hành nhà ở công vụ giáo viên Đồng Tháp cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 01/2023/QĐ-UBND Đồng Tháp, ngày 03 ...

0
Kế hoạch 63/KH-UBND 2023 Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư định danh Nghệ An cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 63/KH-UBND Nghệ An, ngày 03 tháng 02 ...

0
Quyết định 394/QĐ-BNN-CLCB 2023 đảm bảo an toàn thực phẩm nâng cao chất lượng nông sản cập nhật 02/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 394/QĐ-BNN-CLCB Hà Nội, ngày ...

0
Nghị định 02/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Tài nguyên nước cập nhật 02/2023

CHÍNH PHỦ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 02/2023/NĐ-CP Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023 NGHỊ ĐỊNH ...

0
Quyết định 03/2023/QĐ-UBND khu vực đổ thải chất nạo vét từ giao thông đường thủy Nam Định cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 03/2023/QĐ-UBND Nam Định, ngày 01 ...

0
Báo cáo 633/BC-BKHĐT 2023 kết quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia 2022 cập nhật 02/2023

BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 633/BC-BKHĐT Hà Nội, ngày 01 tháng 02 năm 2023 ...

0
Quyết định 15/2023/QĐ-UBND bãi bỏ văn bản quy phạm thuộc quản lý Sở Xây dựng Lâm Đồng cập nhật 02/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2023/QĐ-UBND Lâm Đồng, ngày 01 ...

User Articles: luongquyen
9
Full width image Post layout

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

3
Simple Blog post or guide

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

7
Optimized for reading Layout

Tincidunt nunc pulvinar sapien et. Eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. Vulputate odio ut enim blandit. Nulla pellentesque dignissim enim sit. ...

Browsing All Comments By: luongquyen
Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password