Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
User Posts: luongquyen
0
Quyết định 39/QĐ-BCĐĐMPTKTTTHTX 2023 Kế hoạch hoạt động Ban Chỉ đạo đổi mới kinh tế tập thể cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL mẫu đăng ký quyền tác giả quyền liên quan mới nhất cập nhật 06/2023

BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 08/2023/TT-BVHTTDL Hà Nội, ngày 02 ...

0
Nghị quyết 87/NQ-CP 2023 thực hiện Nghị quyết 31-NQ/TW phát triển Hồ Chí Minh đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Thông tư 02/2023/TT-BNNPTNT điều kiện thi thăng hạng viên chức chuyên ngành nông nghiệp mới nhất cập nhật 06/2023

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc--------------- Số: 02/2023/TT-BNNPTNT Hà Nội, ngày ...

0
Chỉ thị 05/CT-UBND 2023 triển khai thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống thuế Quảng Bình đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 2237/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực thú y Sở Nông nghiệp Hồ Chí Minh cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 923/QĐ-UBND 2023 quản lý kinh phí túi thuốc y tế cho các bản đặc biệt khó khăn Sơn La cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Kế hoạch 91/KH-UBND 2023 thực hiện 148/NQ-CP quy hoạch xây dựng đô thị Nam Định đến 2030 cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 18/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ Ban quản lý các khu công nghiệp Nam Định cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

0
Quyết định 16/2023/QĐ-UBND chức năng nhiệm vụ quyền hạn cơ cấu tổ chức Sở Tư pháp Đà Nẵng cập nhật 06/2023

"); newWin.document.close(); }); $("#FavoriteFolderfrom").dialog({ autoOpen: false, height: "auto", width: 500, resizable: false, modal: true, buttons: { "Lưu ...

User Articles: luongquyen
9
Full width image Post layout

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

3
Simple Blog post or guide

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

7
Optimized for reading Layout

Tincidunt nunc pulvinar sapien et. Eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. Vulputate odio ut enim blandit. Nulla pellentesque dignissim enim sit. ...

Browsing All Comments By: luongquyen
Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password