Chuyên trang chia sẽ những văn bản Pháp Luật cập nhật nhất
User Posts: luongquyen
0
Kế hoạch 386/KH-BYT 2023 Năm An toàn giao thông cập nhật 03/2023

BỘ Y TẾ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 386/KH-BYT Hà Nội, ngày 22 tháng 3 năm 2023 KẾ HOẠCH NĂM AN ...

0
Quyết định 600/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính bảo trợ xã hội Sở Lao động Lào Cai cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 600/QĐ-UBND Lào Cai, ngày 22 tháng 03 ...

0
Thông báo 85/TB-VPCP 2023 Dự thảo Lộ trình thực hiện mục tiêu phát triển bền vững Việt Nam cập nhật 03/2023

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 85/TB-VPCP Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023 ...

0
Quyết định 781/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Hóa chất Sở Công Thương Kiên Giang cập nhật 03/2023

Quyết định 781/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Hóa chất; thủ tục hành ...

0
Quyết định 372/QĐ-UBND 2023 công bố thủ tục hành chính Quản lý cạnh tranh Sở Công Thương Yên Bái cập nhật 03/2023

Quyết định 372/QĐ-UBND ngày 21/03/2023 công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Quản lý cạnh tranh thuộc thẩm quyền giải quyết ...

0
Quyết định 469/QĐ-UBND 2023 Chương trình xúc tiến thương mại Lai Châu cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LAI CHÂU ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 469/QĐ-UBND Lai Châu, ngày 21 tháng 3 ...

0
Chỉ thị 07/CT-TTg 2023 tăng cường công tác truyền thông chính sách cập nhật 03/2023

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ -------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 07/CT-TTg Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2023 CHỈ ...

0
Quyết định 15/2023/QĐ-UBND thực hiện Nghị quyết 05/2023/NQ-HĐND học phí mầm non Long An cập nhật 03/2023

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LONG AN ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 15/2023/QĐ-UBND Long An ngày 20 tháng 3 ...

0
Quyết định 407/QĐ-BTC 2023 Kế hoạch thực hiện của Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 407/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH ...

0
Quyết định 406/QĐ-BTC 2023 điều chỉnh Dự án Hỗ trợ hiện đại hóa hệ thống thuế cập nhật 03/2023

BỘ TÀI CHÍNH ------- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc --------------- Số: 406/QĐ-BTC Hà Nội, ngày 20 tháng 3 năm 2023 QUYẾT ĐỊNH ...

User Articles: luongquyen
9
Full width image Post layout

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

3
Simple Blog post or guide

The Big Oxmox advised her not to do so, because there were thousands of bad Commas, wild Question Marks and devious Semikoli, but the Little Blind Text didn’t ...

7
Optimized for reading Layout

Tincidunt nunc pulvinar sapien et. Eu consequat ac felis donec et odio pellentesque. Vulputate odio ut enim blandit. Nulla pellentesque dignissim enim sit. ...

Browsing All Comments By: luongquyen
Itriip - Soạn thảo văn bản nhanh
Logo
Register New Account
Đăng nhập để theo dõi và nhận thưởng
Reset Password